Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Obzirom da zdravstveni radnici koji trebaju da idu u penziju  imaju ozbiljne probleme zbog neuplaćenih doprinosa, postavljam sljedeća pitanja: 

Za koliko mjeseci, po godinama, budući da u pojedinoj godini uplate se po dva-tri mjeseca, pa da se onda ne uplaćuju, nisu uplaćena sredstva PIO i koliko novca po toj osnovi zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj duguju, znači sve zdravstvene ustanove i bolnice i domovi zdravlja, te koje ustanove i pored reprograma, budući da je napravljen reprogram, kad isti počinje znači u međuvremenu opet nisu uplaćivali opreze i  doprinose i pored odluke Vlade da se ne mogu plate isplatiti bez poreza i doprinosa?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-106/17

Datum: 10.02.2017. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 07. februara sljedeće poslaničko pitanje:

„Obzirom da zdravstveni radnici koji trebaju da idu u penziju imaju ozbiljne probleme zbog neuplaćenih doprinosa, postavljem sljedeće pitanje: Za koliko mjeseci, po godinama, budući da u pojedinoj godini uplate se po dva-tri mjeseca, pa da se onda ne uplaćuju, nisu uplaćena sredstva PIO i koliko novca po toj osnovi zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj duguju, znači sve zdravstvene ustanove i bolnice i domovi zdravlja, te koje ustanove i pored reprograma, budući da je napravljen reprogram, kad isti počinje znači u međuvremenu opet nisu uplaćivali poreze i doprinose i pored Odluke Vlade da se ne mogu isplatiti bez poreza i doprinosa?“

ODGOVOR:

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nije nadležno za sistematsko praćenje uplaćivanja doprinosa kao ni poreza tako da isto ne raspolaže sa podacima o neuplaćenim sredstvima u vezi sa porezima i doprinosima, prvenstveno  doprinosima za Fond za penzijsko invalidsko osiguranje po godinama.

 

 

 Dostavljeno:                                                                                                                        M I N I S T A R

  1. Naslovu                                            
  2. a/a                                                                                                                  Dragan Bogdanić, dr med.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9