Narodni poslanik Milan Švraka Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Koliko bi radnika u JZU Republike Srpske u periodu od 2020. do 2025., znači u nekih narednih pet godina, trebalo u redovnu penziju po osnovu staža ili godina  starosti?

Koliko je po toj osnovi istim tim ljudima potrebno  uplatiti doprinosa kroz zaostala  dugovanja, tj. neuplaćene doprinose  do danas?

I molim vas da mi odgovor date za svaku JZU  pojedinačno.

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-289/20

Banja Luka, 19.08.2020. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Milan Švraka, Klub poslanika PDP, postavio je na Jedanaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj
21. jula 2020. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko bi radnika u JZU Republike Srpske u periodu od 2020. do 2025., znači u nekih narednih pet godina, trebalo u redovnu penziju po osnovu staža ili godina starosti?

Koliko je po toj osnovi istim tim ljudima potrebno uplatiti doprinosa kroz zaostala dugovanja, tj. neuplaćene doprinose do danas? I molimo Vas da mi odgovor date za svaku JZU pojedinačno.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj : 66/20) dajemo sledeći

ODGOVOR

U Republici Srpskoj od 54 doma zdravlja, koji su dostavili podatke, 36 ima obavezu uplate doprinosa za 657 radnika koji ostvaruju pravo na penziju, po osnovu godina radnog staža ili godina starosti, u periodu od 2020. do 2025. godine u iznosu 10.957.113,09 KM.

Svi doprinosi su uplaćeni za radnike koji ostvaruju pravo na penziju u periodu od 2020. do 2025. godine u 18 (osamnaest) domova zdravlja.

JZU Dom zdravlja Berkovići nema radnika koji ostvaruju pravo na penziju u periodu od 2020. do 2025. godine.

JZU Dom zdravlja Novo Goražde ne raspolaže traženim podacima.

Bolnice: JZU Bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina, JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj, JZU Bolnica Trebinje, JZU Bolnica Zvornik, JZU Bolnica „Srbija“ Istočno Sarajevo, JZU Bolnica Gradiška, JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor, JZU Bolnica Nevesinje, JZU Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica, JZU Univerzitetska bolnica Foča, JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac, JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske imaju obavezu uplate doprinosa za sveukupno 853 radnika, koji ostvaruju pravo na penziju u periodu od 2020. do 2025. godine, u iznosu od 20.240.7976,80 KM.

JZU Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča ima uplaćene sve doprinose za radnike (17 radnika) koji ostvaruju pravo na penziju u periodu od 2020. do 2025. godine.

Pet zavoda (JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske, JZU Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka, JZU Zavod za stomatologiju, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, JZU Zavod za forenzičku psihijatriju) i JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske imaju uplaćene sve doprinose za radnike koji ostvaruju pravo na penziju u periodu od 2020. do 2025. godine (115 radnika). JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske u narednih pet godina nema radnika koji ostvaruju pravo na penziju.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Vam u dostavlja tabele sa traženim pojedinačnim podacima za javne zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj.

 

Tabela 1 – Bolničke zdravstvene ustanove

 

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE

BROJ RADNIKA KOJI OSTVARUJE PRAVO ZA REDOVNU PENZIJU 2020-2025

IZNOS SREDSTAVA ZA NEUPLAĆENE DOPRINOSE DO 05.08.2020.

1

JZU Bolnica „Sveti vračevi“ Bijeljina

74

1,128,440.66 KM

2

JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj

86

4,018,659.26 KM

3

JZU Bolnica Trebinje

67

948,560.34 KM

4

JZU Bolnica Zvornik

42

309,632.84 KM

5

JZU Bolnica Istočno Sarajevo

54

2,181,267.34 KM

6

 JZU Bolnica Gradiška

45

776,778.73 KM

7

JZU Bolnica Prijedor

56

646,526.14 KM

8

JZU Bolnica Nevesinje

10

277,058.63 KM

9

JZU Bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Mlječanica“ Kozarska Dubica

9

101,572.15 KM

10

JZU Univerzitetska bolnica Foča

127

1,310,875.74 KM

11

JZU Psihijatrijska bolnica Sokolac

21

329,238.37 KM

12

JZU Specijalna Bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča

17

Uplaćeni svi doprinosi

13

JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske

262

8,212,187.60 KM

  UKUPNO

853

20.240.7976,80 KM

 

Tabela 2 – Ustanove primarnog nivoa zdravstvene zaštite

 

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE

BROJ RADNIKA KOJI OSTVARUJE PRAVO ZA REDOVNU PENZIJU 2020-2025

IZNOS SREDSTAVA ZA NEUPLAĆENE DOPRINOSE DO 05.08.2020.

1

JZU Dom zdravlja Banja Luka

196

846,262.62 KM

2

JZU Dom zdravlja "Dr Milenko Muratović" Berkovići

Nema radnike koji ispunjavaju uslove za odlazak u penziju u navedenom periodu

 

3

JZU Dom zdravlja Bijeljina

54

 

Uplaćeni svi doprinosi

4

 JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća

20

1,121,385.93 KM

5

JZU Dom zdravlja Brod

19

536,337.43 KM

6

JZU Dom zdravlja Bratunac

13

Uplaćeni svi doprinosi

7

JZU Dom zdravlja Čajniče

6

378,048 KM

8

JZU Dom zdravlja "Sveti vračevi" Čelinac

5

Uplaćeni svi doprinosi

9

JZU Dom zdravlja Derventa

32

Uplaćeni svi doprinosi

10

JZU Dom zdravlja Doboj

30

14,136.49 KM

11

JZU Dom zdravlja Drinić-Petrovac

2

Uplaćeni svi doprinosi

12

JZU Dom zdravlja Foča

21

280,222.80 KM

13

JZU Dom zdravlja Gacko

11

235,392.11 KM

14

JZU Dom zdravlja Gradiška

21

159,802.15 KM

15

JZU Dom zdravlja Han Pijesak

7

195,737.81 KM

16

JZU Dom zdravlja Istočno Sarajevo

21

76,602.15 KM

17

JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Kalinovik

6

3,932.33 KM

18

JZU Dom zdravlja Kneževo

11

299,000.00 KM

19

JZU Dom zdravlja Kostajnica

4

62,695.11 KM

20

JZU Dom zdravlja "Sveti Pantelejmon" Kotor Varoš

10

Uplaćeni svi doprinosi

21

JZU Dom zdravlja Kozarska Dubica

26

 

2.007.422,89 KM

22

JZU Dom zdravlja Krupa na Uni

2

4,064.20 KM

23

JZU Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanović" Laktaši

22

Uplaćeni svi doprinosi

24

JZU Dom zdravlja Lopare

15

Uplaćeni svi doprinosi

25

JZU Dom zdravlja Ljubinje

2

50,650.00 KM

26

JZU Dom zdravlja Milići

8

95,375.43 KM

27

Dom zdravlja Modriča

18

622,657.49 KM

28

JZU Dom zdravlja "Dr Jovan Rašković" Mrkonjić Grad

15

114,091.70 KM

29

JZU Dom zdravlja Nevesinje

7

Uplaćeni svi doprinosi

30

JZU Dom zdravlja Novi Grad

14

159,347.34 KM

31

JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Oštra Luka

5

170,117.46 KM

32

JZU Dom zdravlja Pale

25

972,760.75 KM

33

JZU Dom zdravlja “Ozren” Petrovo

12

268,741.17 KM

34

JZU Dom zdravlja Potoci (Istočni Drvar)

1

Uplaćeni svi doprinosi

35

JZU Dom zdravlja Prijedor

35

Uplaćeni svi doprinosi

36

JZU Dom zdravlja Prnjavor

37

Uplaćeni svi doprinosi

37

JZU Dom zdravlja Ribnik

6

69,253.65 KM

38

JZU Dom zdravlja “Dr Zoran Mitrović” Rogatica

13

58,682.13 KM

39

JZU Dom zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo

11

52,801.39 KM

40

JZU Dom zdravlja "Dr Ljubomir Ćeranić" Sokolac

19

564,740.88 KM

41

JZU Dom zdravlja Srbac

6

Uplaćeni svi doprinosi

42

JZU Dom zdravlja Srebrenica

7

116,708.15 KM

43

JZU Dom zdravlja Šamac

18

 

Uplaćeni doprinosi

44

JZU Dom zdravlja Šekovići

7

127,380.74 KM

45

JZU Dom zdravlja Šipovo

7

4,737.35 KM

46

JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić

35

Uplaćeni svi doprinosi

47

JZU Dom zdravlja Trebinje

21

797, 408 KM

48

JZU Dom zdravlja Trnovo

2

26,675.67 KM

49

JZU Dom zdravlja Ugljevik

13

323,275.72 KM

50

Dom zdravlja Ustiprača (Novo Goražde)

 

 

51

JZU Dom zdravlja Višegrad

9

Uplaćeni svi doprinosi

52

JZU Dom zdravlja Vlasenica

18

491,077.47 KM

53

JZU Dom zdravlja Zvornik

32

269,249.82 KM

54

JZU Dom zdravlja Istočni Stari Grad

2

Uplaćeni svi doprinosi

55

JZU Dom zdravlja Stanari

1

2,308.71 KM

  UKUPNO        

960 (za 657 radnika je potrebno uplatiti doprinose)

10.957.113,09 KM

 

 

 

Tabela 3 – Zavodi i instituti

 

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE

BROJ RADNIKA KOJI OSTVARUJE PRAVO ZA REDOVNU PENZIJU 2020-2025

IZNOS SREDSTAVA ZA NEUPLAĆENE DOPRINOSE DO 05.08.2020.

1

JZU Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske

U narednih 5 godina nema radnika koji ostvaruju pravo na penziju

Uplaćeni svi doprinosi

2

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske

21

 

Uplaćeni svi doprinosi

3

JZU Zavod za ortopediju,fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „ Dr Miroslav Zotović“, Banja Luka

48

Uplaćeni svi doprinosi

4

JZU Institut za javno zdravstvo

19

Uplaćeni svi doprinosi

5

JZU Zavodn za stomatologiju

1

Uplaćeni svi doprinosi

6

JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske

14

Uplaćeni svi doprinosi

7

JZU Zavod za forenzičku psihijatriju

12

Uplaćeni svi doprinosi

  UKUPNO

115

 

 

 

S poštovanjem,     

 

Dostaviti:

  1. Narodnoj skupštini Republike Srpske
  2. a/a.

 

MINISTAR

 

Alen Šeranić, dr med.

 

 

 

21.07.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10