Narodni poslanik Milan Tubin Ministarstvu energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj sjednici održanoj 26. novembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ENERGETIKE I RUDARSTVA

Kako mislite da zaštitite naše rudnike i prirodna bogatstva, primjera radi, rudnik Ljubiju, Omarsku, Tomašicu, gdje se vadi željezna ruda?

 

ODGOVOR:

Broj: 05.01/011-548-1/19

Datum: 27.12.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:         Odgovor na poslaničko pitanje                                                                                                     

 

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj sjednici Narodne skupštine, koja je održana 26.11. 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Kako mislite da zaštitite naše rudnike i prirodna bogatstva, primjera radi, rudnik Ljubiju, Omarsku, Tomašicu, gdje se vadi željezna ruda?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.  31/11 i 34/17), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Trenutno željezna ruda se vadi samo u rudniku Omarska, dok su rudnici Tomašica i Ljubija prestali sa radom devedesetih godina prošlog vijeka. Prirodno bogatstvo je dobro od opšteg interesa u svojini Republike Srpske i zaštitićemo ga stavljanjem u funkciju razvoja rudarstva u Republici Srpkoj na način kako to propisuju Zakon o rudarstvu i Zakon o koncesijama.

 

 MINISTAR

 

Petar Đokić

Dostavljeno:

  • Naslovu,
  • a/a.

 

26.11.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10