Narodni poslanik Milan Tubin Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je na Četrnaestoj sjednici, održanoj 9. februara 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

Imam pitanje za uvaženog ministra Antona Kasipovića. U Prijedoru u zadnje vrijeme imamo veliki problem, sa stečajanom mafijom, ljude izbacujuu na ulicu, to se upravo dogodilo 20. januara na slavu, ušli su čovjeku u kuću izbacili ga, pogazili mu ikonu, svijeću, gospodin je kupio stan za 125 hiljada maraka u Bobar banci i direktorica Ljiljana Mandić iz Prijedora, sada i stečajni upravnik, ga izbacila napolje i svojoj kćerki taj isti stan kupila za 45 hiljada maraka, a to pokriva sve sud prijedorski, tj. Snježana Cepić, sudija koja se pojavljuje u mnogim slučajevima, zašto imam sve dokaze, kad je koji stan kupljen i za koliki novac.

Mene zanima šta da radimo s tim ljudima koji su izbačeni na ulicu, koji sad spavaju u kolima i kako da zaustavimo stečajnu upravnicu Ljiljanu Mandić i kako da joj se oduzme licenca i da se kod nas ovo više nikada ne pojavi u gradu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-1159/21

Datum: 10.03.2021.godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

Generalni sekretarijat

                   Predmet:  Odgovor na poslaničko pitanje.-

                   Narodni poslanik Milan Tubin iz Kluba poslanika SDS-a, postavio je na Četrnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 09, 10. i 11. februara 202. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

                   „ U Prijedoru u zadnje vrijeme imamo veliki problem, sa stečajnom mafijom, ljude izbacuju na ulicu, to se upravo dogodilo 20. januara na slavu, ušli su čovjeku u kući izbacili ga, pogazili mu ikonu, svijeću, gospodin je kupio stan za 125 hiljada maraka u Bobar banci i direktorica Ljiljana Mandić iz Prijedora, sada i stečajni upravnik, ga izbacila napolje i svojoj kćerki taj isti stan kupila za 45 hiljada maraka, a to pokriva sve sud prijedorski, tj. Snježana Cepić, sudija koja se pojavljuje u mnogim slučajevima, zašto imam sve svjedoke, kad je koji stan kupljen i za koliko para. Mene zanima šta da radimo s tim ljudima koji su izbačeni na ulicu, koji sad spavaju u kolima i kako da zaustavimo stečajnu upravnicu  Ljiljanu Mandić i kako da joj se oduzme licenca  i da se ovo kod nas više nikad ne pojavi u gradu? Ovo se dogodilo 20. janura, možete naravno dobiti svu dokumentaciju, na oglasnoj tabli samo u sudu je stajalo jedan dan, uopšte se nije znalo za kupovinu, bilo je sakriveno, od te direktorice banke, rođena je kćerka kupila, zato što su samo oni imali informaciju. I sve što vodi gospođa sudinica Cepić, se tako radi i tako se kupuju stanovi u Prijedoru.“

                   U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), dajemo sljedeći

O D G O V O R

                   Ministarstvo pravde Republike Srpske je predmetno poslaničko pitanje uputilo Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, kao nadležnom sudu, a koji je dostavio sljedeći odgovor:  

               „Iz sadržine navedenog poslaničkog pitanja, proizlazi da se isto odnosi na postupanje sudije Cepić Snježane u izvršnom postupku, koji se pred ovim sudom vodi pod brojem 67 0 Ip 108944 17 Ip. U skladu sa navedenim, obavještavamo vas o sljedećem:

          Predmetni izvršni postupak se vodi po prijedlogu tražioca izvršenja Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske a.d. Banja Luka, kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, protiv izvršenika „CONZOS“ d.o.o. Prijedor, radi naplate duga.

           U predmetnom izvršnom postupku predmet izvršenja su nekretnine izvršenika upisane u ZK uložak broj 1340 K.O. SP Prijedor, i to k.č. broj 41/41 Seperacija, privredni objekat sa dvorištem površine 1905 m2 i nekretnine upisane u ZK uložak broj 7881 KO SP Prijedor k.č. broj 21/13 – E-Pr-28, stan broj 4 na drugom i trećem spratu.

           Rješenjem o izvršenju Okružnog privrednog suda Banja Luka, broj 57 0 Ip 108944 14 Ip od dana 20.08.2014. godine, usvojen je podneseni prijedlog i izvršenje određeno na naznačenim nekretninama  na osnovu izvršne isprave notarski obrađenog ugovora, a na osnovu kojeg je tražilac izvršenja na navedenim nekretninama upisan kao založni povjerilac-hipotekarni povjerilac.

          Predmetni spis je u skladu sa članom 100a Zakona o sudovima dostavljen na postupanje Okružnom privrednom sudu u Prijedoru dana 19.10.2017. godine,  koji je evidentiran pod poslovnim brojem 67 0 Ip 108944 17 Ip.

         Po dostavljanju spisa na postupanje Okružni privredni sud u Prijedoru je strankama u postupku dostavio Zaključak o načinu utvrđivanja vrijednosti nekretnina koje su predmet izvršenja. Prednji zaključak je dostavljen izvršeniku i zakonskom zastupniku izvršenika, međutim, pismeno se vratilo sa naznakom nepoznat/a na adresi, te je navedeni zaključak dostavljen putem oglasne table Suda.

        Po izvršenom vještačenju predmetnih nekretnina, sud je, Zaključkom od dana 31.05.2018. godine, zakazao prvo ročište javne prodaje koji zaključak je dostavio strankama u postupku, kao i putem oglasne table suda potencijalnim kupcima.

        Na prvom ročištu predmetne nekretnine nisu prodate, a sud je, u skladu sa odredbama Zakona o izvršnom postupku, zakazao drugo ročište javne prodaje za dan 10.08.2018. godine, koje ročište nije održano zbog procesnih smetnji, te je novo ročište zakazano za dan 27.09.2018. godine.

        Na ročištu druge javne prodaje, na koje ročište su bila pozvana sva lica koje je sud po zakonu bio dužan pozvati, nekretnina izvršenika „CONZOS“ d.o.o. Prijedor, upisana u ZK uložak broj 7881 KO SP Prijedor k.č. broj 21/13 – E-Pr-28, stan broj 4 na drugom i trećem spratu, je prodata kupcu Jeleni Mandić kao jedinom ponuđaču za iznos od 45.100,00 KM, što predstavlja 1/3 procijenjene vrijednosti naznačene nekretnine.

       Rješenjem Okružnog privrednog suda u Prijedoru, broj 67 0 Ip 108944 17 Ip od dana 07.08.2020. godine, naloženo je Ognjenu Radiću, trećem licu u predmetnom izvršnom postupku, da bez odlaganja kupcu Jeleni Mandić preda u posjed nepokretnost upisanu u ZK uložak broj 7881 KO SP Prijedor k.č. broj 21/13 – E-Pr-28, stan broj 4 na drugom i trećem spratu.

         Tačkom 2. navedenog Rješenja predviđeno je da, u slučaju da Ognjen Radić dobrovoljno ne postupi u skladu sa tačkom 1. Rješenja, na osnovu pravosnažnog i izvršnog Rješenja o dosudi, broj 67 0 Ip 108944 17 Ip od dana 18.10.2018. godine, određuje se provođenje izvršenja ispražnjenjem i predajom u posjed predmetnih nepokretnosti kupcu.

          Na Rješenje, broj 67 0 Ip 108944 17 Ip od dana 07.08.2020. godine, Radić Ognjen je izjavio žalbu, a odlukom Višeg privrednog suda, od dana 13.10.2020. godine, predmetna žalba je odbijena i navedeno Rješenje potvrđeno.

         Po dostavljenom Rješenju, zakazano je više ročišta za predaju u posjed nepokretnosti kupcu, od kojih su pojedina ročišta odlagana zbog pokušaja mirnog iseljenja Radić Ognjena, dok je jedno ročište za predaju u posjed nepokretnosti kupcu prekinuto iz razloga što je na ulaznim vratima predmetne nepokretnosti, uređajem za detektovanje oružja, eksploziva i hemijskih supstanci, od strane prisutnih kriminalističkih inspektora, detektovana aktivnost.

          Kupac Jelena Mandić je u posjed kupljene nepokretnosti uvedena dana 20. i 21. 01.2021. godine.

        Imajući u vidu gore navedene procesne radnje preduzete od strane postupajućeg sudije u predmetnom postupku izvršenja, po mišljenju predsjednika suda, proizlazi da je postupajući sudija u predmetnom izvršnom postupku sve radnje preduzimao u skladu sa zakonom, te se ni na koji način nije pogodovalo bilo kom učesniku istog postupka, niti su povrijeđena procesna prava bilo kog učesnika u predmetnom izvršnom postupku.

         Posebno naglašavamo da su u potpunosti neosnovani navodi iz poslaničkog pitanja narodnog poslanika Milana Tubina, da je Zaključak kojim se određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti „na oglasnoj tabli suda stajalo samo jedan dan“, obzirom da je predmetni zaključak na oglasnoj tabli suda bio objavljen od dana 07.08.2018. do 06.09.2018. godine.“

                  

                                                                                                                      M I N I S T A R

                                                                                               Anton Kasipović           

 

 

 

 

09.02.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10