Narodni poslanik Milan Tubin Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je Čevrtoj sjednici održanoj 16. aprila 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU PROSVJETE I KULTURE

Da li ste vi ministar svih građana ili samo  onih koji su glasali za ovu vladajućuju koaliciju, s obzirom da sam vam se obratio  prije mjesec dana i dostavio koverat sa dokumentacijom, pošto mi u Prijedoru, pogotovo iz opozicije, ne možemo više da se družimo ni sa prijateljima ni sa rođacima, jer oni dobijaju otkaze.

Ja sam Vam se obratio po pitanju Tubin Stevana,  koji je magistar  saobraćaja i čovjek koji je 20 godina radio  u komisiji  za polaganje vozačkih ispita, ujedno i sudski tumač i tako dalje, da ne nabrajam sve kvalifikacije, jedini od 12 iz komisije  je dobio otkaz da se ne može baviti tim poslom. Nikad nije dobio ni obrazloženje ni ništa, direktno Zmijanac Goran iz DNS-a mu je potpisao  to rješenje, a Vi ste upoznati  sa tim, pa molim da mi odgovorite.

ODGOVOR (PREPIS):

Broj: 07/5.1/034-160/19

Dana, 13. 5. 2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milan Tubin, Klub poslanika SDS, postavio je, na Četvrtoj sjednici održanoj 16. aprila 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Da li ste vi ministar svih građana ili samo  onih koji su glasali za ovu vladajućuju koaliciju, s obzirom da sam vam se obratio  prije mjesec dana i dostavio koverat sa dokumentacijom, pošto mi u Prijedoru, pogotovo iz opozicije, ne možemo više da se družimo ni sa prijateljima ni sa rođacima, jer oni dobijaju otkaze.

Ja sam Vam se obratio po pitanju Tubin Stevana,  koji je magistar  saobraćaja i čovjek koji je 20 godina radio  u komisiji  za polaganje vozačkih ispita, ujedno i sudski tumač i tako dalje, da ne nabrajam sve kvalifikacije, jedini od 12 iz komisije  je dobio otkaz da se ne može baviti tim poslom. Nikad nije dobio ni obrazloženje ni ništa, direktno Zmijanjac Goran iz DNS-a mu je potpisao  to rješenje, a Vi ste upoznati  sa tim, pa molim da mi odgovorite.

                U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

                Polaganje vozačkih ispita sprovodi se u deset ispitnih centara u Republici Srpskoj putem komisija za polaganje vozačkih ispita, koje na period od godinu dana imenuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Članovi komisije za polaganje vozačkih ispita nisu u radnom odnosu i ne dobijaju otkaz, već istekom roka na koji su imenovani prestaje njihov amgažman u komisiji. Imenovanje se vrši na prijedlog komisije imenovane od strane Ministarstva prosvjete i kulture.

Stevan Tubin je imenovan za člana komisije za polaganje vozačkih ispita na području Ispitnog centra Prijedor u periodu od 2007. do 2009. godine. U 2009. godini je bilo predstavki na rad imenovanog ispitivača, a koje se odnose na sprovođenje polaganja ispita u alkoholisanom stanju. U periodu od 2009. do 2017. godine isti nije imenovan u komisiju. Za vrijeme mandata ministra Dane Maleševića, u periodu od 2017. godine do kraja 2018. godine ponovo je imenovan za ispitivača u Ispitnom centru Prijedor.

                U konkretnom slučaju nije bilo otkaza, niti je imenovani član komisije razriješen prije isteka roka na koji je imenovan u komisiju za polaganje vozačkih ispita, niti je to jedini takav slučaj neimenovanja u komisiju.

 

                S poštovanjem,

 

 

                                                                                                           D I R E K T O R

                                                                                                           Goran Zmijanjac

                                                                                                            (POTPIS I PEČAT)

 

 

Dostavljeno

Naslovu
a/a

 

16.04.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10