Narodni poslanik Milanko Mihajilica potpredsjedniku Vlade Republike Srpske i ministru zdravlja i socijalne zaštite, Alenu Šeraniću

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, postavio je na Petoj redovnoj sjednici, 26. septembra 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

POTPREDSJEDNIKU VLADE REPUBLIKE SRPSKE I

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE Alenu Šeraniću

Pitanje je upućeno ministru Vipotniku, ali pošto ga nema, predlažem da potpredsjednik Vlade i ministar zdravlja, g. Šeranić, odgovori na ovo pitanje, pošto Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske od 20. jula 2023. godine i Odbora za zaštitu životne sredine od 8. juna iste godine, dakle, prošlo je četiri mjeseca od Zaključaka Odbora za zaštitu životne sredine, a koji se odnose na namjeru Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Zaključci koje je jednoglasno i na Odboru na tematskoj sjednici i u Narodnoj skupštini Republike Srpske su usvojeni, obavezuju Vladu da pripremi informaciju o aktivnostima Vlade i novu rezoluciju o protivljenju namjeri Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad.

Pitam Vas, ministre, pošto nema ministra Vipotnika, da mi odgovorite šta je Vlada, pošto je evo četiri mjeseca proteklo od Zaključaka koje je Odbor usvojio, dva i nešto mjeseci Narodna skupština i to jednoglasno, kada planirate da nam dostavite informaciju i šta je Vlada u međuvremenu po ovom pitanju uradila i naravno rezoluciju koju ste obavezni da nam dostavite?

 

 

ODGOVOR:

Broj: 15.5.1-011-283/23

Dana: 10.10.2023. godine

 

 

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milanko Mihajilica, Klub poslanika PDP, postavila je na Petoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 26.9.2023. godine sledeće poslaničko pitanje.:

            Pitanje je upućeno ministru Vipotniku, ali pošto ga nema, predlažem da potpredsjednik Vlade i ministar zdravlja g. Šeranić, odgovori na ovo pitanje, pošto Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske od 20. juna 2023. godine i Odbora za zaštitu životne sredine od 08. juna iste godine, dakle, prošlo je četiri mjeseca od Zaključaka Odbora za zaštitu životne sredine, a koji se odnose na namjeru Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Zaključci koje je jednoglasno i na Odboru na tematskoj sjednici i u Narodnoj skupštini Republike Srpske su usvojeni, obavezuje Vladu da pripremi informaciju o aktivnostima Vlade i novu rezoluciju o protivljenju namjeri Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad.

Pitam Vas ministre, pošto nema ministra Vipotnika, da mi odgovorite šta je Vlada, pošto je evo četiri mjesecfa proteklo od Zaključaka koje je Obor usvojio, dva i nešto mjeseci Narodna skupština i to jednoglasno, kada planirate da nam dostavite informaciju i šta je Vlada u međuvremenu po ovom pitanju uradila i naravno rezoluciju koju ste obavezni da nam dostavite.

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sledeći:

ODGOVOR

             Postupajući u skladu sa tačkom 8. Zaključka Narodne skupštine Republike Srpske o usvajanju informacije Odbora za zaštitu životne sredine o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom «Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i BiH povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovske gore u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“ («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 69/23), Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologuju je pripremilo Prijedlog rezolucije o protivljenju aktivnostima izgradnje i uspostavljanja nuklearnog objekta „Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada“ na lokaciji Trgovske gore, Opština Dvor, Republika Hrvatska (u daljem tekstu Rezolucija).  

             Narodna skupština Republike Srpske je dana 18.7.2023. godine, na četvrtoj redovnoj sjednici, razmatrala Informaciju Odbora za zaštitu životne sredine o tematskoj sjednici, koja je održana dana 10.04.2023. godine, pod nazivom «Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i BiH povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni otpad na lokaciji Trgovske gore u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“.

              Dana 20.07.2023. godine Narodna skupština Republike Srpske je donijela Zaključak o usvajanju informacije Odbora za zaštitu životne sredine o održanoj tematskoj sjednici pod nazivom «Aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske i BiH povodom namjere Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora u neposrednoj blizini granice sa Republikom Srpskom i BiH“ («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 69/23), koji je dana 09.08.2023. godine dostavljen Ministartsvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju. Odbor za zaštitu životne sredine u Narodnoj skupštini Republike Srpske je u predmetnom Zaključku predložio da Vlada Republike Srpske, odnosno ministarstvo nadležno za zaštitu životne sredine u Republici Srpskoj, predloži Narodnoj skupštini Republike Srpske donošenje nove rezolucije o protivljenju izgradnji odlagališta na lokaciji Trgovske gore i uputi rezoluciju u Narodnu skupštinu na raspravu jer je posljednji put Narodna skupština o ovom pitanju raspravljala 23.12.2015. godine.

              Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju smatra da je usvajanje Rezolucije u Narodnoj skupštini Republike Srpske neophodno kako bi se izrazilo protivljenje i utvrdila politika od strane najvišeg nivoa zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj, vezano za izbor lokacije za odlaganje radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj. Imajući u vidu naprijed navedeno, pripremljen je tekst Rezolucije koji je dostavljen na mišljenje Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvu uprave i lokalne samopuprave, Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministartsvu trgovine i turizma, Ministarstvu prosvjete i kulture i Pravobranilaštvu Republike Srpske.

Nakon razmatranja predmetnih mišljenja, ocijenjeno je da je osnovan prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite da se dio teksta Rezolucije koriguje radi pojašnjenja mogućeg uticaja na životnu sredinu, zdravlje stanovništva i teritoriju Republike Srpske i BiH. Ostala mišljenja su bila pozitivna, odnosno bez primjedbi na tekst Rezolucije.    

              Imajući u vidu značaj problema koji predstavlja izgradnja i uspostavljanje nuklearnog objekta na lokaciji Trgovske gore, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju trenutno sprovodi proceduru pripremanja Informacije o Prijedlogu rezolucije koja se dostavlja Vladi Republike Srpske na razmatranje, a radi donošenja Zaključka o davanju saglasnosti za upućivanje Prijedloga rezolucije u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Nakon toga, Rezolucija će biti dostavljena Narodnoj skupštini Republike Srpske radi donošenja.

 

 

 

                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                            Bojan Vipotnik

 

 

 

 

 

26.09.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11