Narodni poslanik Milenko Vićanović Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milenko Vićanović, Klub poslanika PDP postavio je na Sedamnaestoj sjednici održanoj 28. marta 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Da li će biti izvršena vakcinacija i revakcinacija stoke protiv bolesti plavog jezika i u kom vremenskom periodu se to može očekivati, kao i da li se planira vakcinacija protiv bolesti kvrgavosti kože goveda?

               Takođe Vas molim da navedete koliki je iznos sredstava potreban za ovaj posao i da li su ta sredstva obezbijeđena?

ODGOVOR:

Broj: 12.05-011-158/17

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Milenko Vićanović (Klub poslanika PDP) na 17. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. marta 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li će biti izvršena vakcinacija i revakcinacija stoke protiv bolesti plavog jezika i u kom vremenskom periodu se to može očekivati, kao i da li se planira vakcinacija protiv bolesti kvrgavosti kože goveda?

Takođe Vas molim da navedete koliki je iznos sredstava potreban za ovaj posao i da li su ta sredstva obezbijeđena?“.

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

 

                                                                                 ODGOVOR

Nakon što nam je u ljeto 2016. godine virusna zarazna bolest zvana „kvrgavost kože goveda“ (virusni nodularni dermatitis goveda, lampy skin disease) ozbiljno zaprijetila iz pravca Srbije i Crne Gore, a virusna bolest zvana „plavi jezik“ (kataralna groznica ovaca, Bluetonge) izazvala epizootiju kod ovaca i goveda u cijeloj Republici, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (dalje: Ministarstvo) je organizovalo niz sastanaka stručnjaka iz oblasti zaraznih bolesti na kojima je raspravljano o najboljim i najekonomičnijim modelima suzbijanja ovih bolesti. Ministarstvo je učestvovalo i na sastancima i radu Zajedničkog centra u BiH za kontrolu bolesti zvanih „plavi jezik“ i „kvrgavost kože goveda“  na kojima su prezentovani zaključci sa ministarskih konferencija u Sofiji, Istanbulu i Crnoj Gori.

Ministarstvo je za navedene zarazne bolesti, koje se prenose preko vektora – hematofagnih insekata, zbog zahtjeva veterinarske struke i zbog praktičnih i finansijskih razloga, u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine dogovorilo provođenje sledećih mjera na cijeloj teritoriji BiH:

1. Sprovesti hitno vakcinaciju svih preživara protiv bolesti plavog jezika;

2. Sprovesti hitno vakcinaciju svih goveda protiv bolesti kvrgave kože, kako bi se spriječio unos virusa uzročnika i ograničilo njegovo širenje nakon eventualnog unosa;

Pri tome za bolest zvanu „kvrgavost kože goveda“ planirano je sprovesti vakcinaciju svih goveda do polovine maja. Za ovaj posao sredstva za vakcinu obezbijeđena su od donatora (Švedska agencija za razvoj i pomoć poljoprivredi – tzv. SIDA i Evropska Komisija), dok se sredstva potrebna za aplikaciju vakcine, tj. sprovođenje vakcinacije od 4 KM po grlu, moraju obezbijediti iz budžeta. Vakcinacija će za farmere biti potpuno besplatna, jer se radi o bolesti koja, u slučaju pojave, može nanijeti ogromne štete govedarstvu.

Za bolest zvanu „plavi jezik“ planirano je provođenje vakcinacije svih ovaca i goveda o trošak vlasnika. Odobren je uvoz vakcina koje se koriste u Evropskoj uniji i omogućena je upotreba vakcine sa više sojeva virusa. Razlozi ovakve odluke su slijedeći: „plavi jezik“ je virusno oboljenje domaćih i divljih preživara prirodnog žarišta, tj. spada u bolesti koje se sa jednog lokaliteta brzo i nepredvidivo šire u toplim periodima godine. Uzročnik ima 27 tipova istog virusa koji mogu nezavisno jedan od drugog da izazovu bolest i kod vakcinisanih životinja. Bolest se već dugi niz godina pojavljuje u zemljama Evropskog kontinenta pri čemu su iskustva i bogatijih zemalja, poput Njemačke, Italije i Francuske takva da je država odustala od finansiranja vakcinacije i dozvolila vakcinaciju protiv ove bolesti na trošak vlasnika. Dakle, troškove vakcinacije protiv bolesti „plavi jezik“ plaća vlasnik, kao što plaća i obilježavanje životinja. Cijena vakcine je procjenjena na 2,34 KM, a cijena vakcinacije je 4 KM po grlu za goveda i 2,5 KM po grlu za ovce i koze, što ukupno iznosi i koštaće vlasnike životinja 6,34 za goveda i 4,84 KM za ovce i koze, odnosno ukupno 951.000,00 KM za goveda i 1,839.200,00KM za ovce i koze. Procjenjujemo da je četvrtina od ukupnog stada od 380.000 komada ovaca neobilježeno, pa će obilježavanje istih, vlasnike koštati oko 95.000,00 KM (95.000 h 1,00KM), što sve ukupno iznosi 2.885.200,00 KM.

Dakle, što se tiče sredstava neophodnih za provođenje mjera zaštite životinja od bolesti „kvrgavost kože goveda“ i „plavi jezik“ Vlada Republike Srpske obezbijediće sredstva u iznosu od 940.000,00 KM. Od čega 600.000,00 KM za provođenje vakcinacije protiv bolesti „kvrgavost kože goveda“, zatim 120.000,00 KM za dezinsekciju koju bi provela veterinarska služba, te 50.000,00 KM za dijagnostiku i održavanje spremnosti laboratorija za ove bolesti,  te sredstva u iznosu od 170.000 KM za veterinarski informacioni program.

 

 

                                                                                                               M I N I S T A R

                                                                                                        prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9