Narodni poslanik Milenko Vićanović Ministarstvu trgovine i turizma

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Milenko Vićanović, Klub poslanika PDP, postavio je na Dvadeset prvoj sjednici održanoj 13. septembra 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU TRGOVINE I TURIZMA

                  Koliko koja banja u Republici Srpskoj ima ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2010-2017. godine?

                  Koliko je koja banja u Republici Srpskoj dobila pomoći od Vlade Republike Srpske od 2010. godine do danas?

ODGOVOR:

Broj: 14-011-439/17

Datum: 22.09.2017. godine

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

"Narodni poslanik Milenko Vićanović, Klub poslanika PDP-a, na 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 13. septembra 2017. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

  • Koliko je koja banja u Republici Srpskoj dobila pomoći od Vlade Republie Srpske od 2010. godine do danas?

 U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik  Republike Srpske", broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Ministarstvo trgovine i turizma je u periodu od 2010. godine do danas finansiralo sljedeće banje:

  • Banja Vrućica, Teslić -  67.000,00 KM
  • Banja Laktaši, Laktaši - 20.000,00 KM
  • Banja Dvorovi, Bijeljina – 129.000,00 KM

S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                     M I N I S T A R                                              

                                                                                                                               Dr Predrag Gluhaković

Dostavljeno:                                                                                

2x naslov

1x a/a

 

13.09.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9