Narodni poslanik Miroslav Brčkalo Ministarstvu saobraćaja i veza, između dvije sjednice NS RS

Verzija za štampanjePDF верзија

 

PITANJE:

Narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je između dvije sjednice, 26. marta 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I VEZA

                Tražimo da nam dostavite odgovor na poslaničko pitanje u vezi sa radom Programskog savjeta Radio-televizije Republike Srpske.

                Kako je moguće da predsjednik Programskog savjeta RTRS bude osoba koja je predsjednik Organizacije mladih DNS?

                S obzirom na to da je imenovanjem Borivoja Obradovića direktno prekršen Zakon o Radio-televiziji Republike Srpske, kojim se izričito zabranjuje čak i članstvo u političkim strankama, na koji način ćete sankcionisati odgovorne za ovaj propust, kao i kako ćete riješiti ovaj slučaj?

ODGOVOR:

Broj: 13.05/011-639/18

Datum: 10.04.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Između dvije sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 26. marta 2018. godine, narodni poslanik Miroslav Brčkalo, Klub poslanika PDP, postavio je sljedeće pitanje:

„Tražimo da nam dostavite odgovor na poslaničko pitanje u vezi sa radom Programskog savjeta Radio-televizije Republike Srpske.

Kako je moguće da predsjednik Programskog savjeta RTRS bude osoba koja je predsjednik Organizacije mladih DNS?

S obzirom na to da je imenovanjem Borivoja Obradovića direktno prekršen Zakon o Radio-televiziji Republike Srpske, kojim se izričito zabranjuje čak i članstvo u političkim strankama, na koji način ćete sankcionisati odgovorne za ovaj propust, kao i kako ćete riješiti ovaj slučaj?“.

                U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

  O D G O V O R

Zakon o Radio-televiziji Republike Srpske propisuje da je Upravni odbor Radio-televizije Republike Srpske  obavezan osnovati Programski savjet RTRS. Zakonom je propisano da Programski savjet RTRS, na osnovu javnog konkursa, sa liste koju predlaže Upravni odbor, bira Narodna skupština Republike Srpske, uz poštovanje ograničenja koja važe za izbor članova Upravnog odbora.

Narodna skupština Republike Srpske imenuje i razrješava članove Programskog savjeta RTRS, na način na koji se biraju članovi Upravnog odbora u roku od trideset (30) dana od dana dostavljanja liste kandidata od strane Upravnog odbora.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                                  M I N I S T A R

Dostavljeno: 

1. Naslovu                                                                                                                                              Neđo Trninić

2. a/a

 

 

 

 

26.03.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9