Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU FINANSIJA

Juče smo raspravljali o popisu i iz našeg ugla posmatranja nelegalnim aktima gospodina Jukića. Podsjećanja radi, prvi koji je verifikovao rezultate popisa  je Ministarstvo finansija kroz svoju odluku o raspodjeli finansijskih sredstava  lokalnim zajednicama iz PDV-a, a shodno  popisnim rezultatima iz pojedinih opština , a u međuvremenu popisni rezultati nisu verifikovani.

Kojim ste zakonskim propisima  našli uporište za ovakvo postupanje?

Namjeravate li pomenutu odluku uskladiti sa pozitivnim zakonskim  propisima i kad i na koji način mislite obeštetiti lokalne zajednice koje su  ovim povodom pretrpjele značajnu finansijsku štetu?

Po nekim procjenama konkretno derventska opština godišnje gubi oko milion maraka zbog ovakvog ponašanja  Ministarstva finansija Republike Srpske.

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1350-1/17

Datum: 25.09.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS je na Trinaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„Juče smo raspravljali o popisu i iz našeg ugla posmatranja nelegalnim aktima gospodina Jukića. Podsjećanja radi, prvi koji je verifikovao rezultate popisa je Ministasrtvo finansija kroz svoju odluku o raspodjeli finansijskih sredstava lokalnim zajednicama iz PDV-a, a shodno popisnim rezultatima iz pojedinih opština, a u međuvremenu popisni rezultati nisu verifikovani.

Kojim ste zakonskim propisima našli uporište za ovakvo postupanje?

Namjeravate li pomenutu odluku uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima i kad i na koji način mislite obeštetiti lokalne zajednice koje su ovim povodom pretrpjele značajnu finansijsku štetu?

Po nekim procjenama konkretno derventska opština godišnje gubi oko milion maraka zbog ovakvog ponašanja Ministarstva finansija Republike Srpske.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Odluku o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda, broj: 04/1-012-2-1211/14 od 12. juna 2014. godine, donijela  Vlada Republike Srpske na  66. sjednici održanoj 12.06.2014. godine.                

Zakonski osnov za donošenje ove odluke sadržan je u čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/12, 52/14, 103/15 i 15/16) kojim je propisana raspodjela budžetskih prihoda između opština i Republike, te da Vlada Republike Srpske odlukom utvrđuje koefcijente raspodjele prihoda od indirektnih poreza između opština i gradova. Takođe, članom 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) propisano je da Vlada donosi odluke kojima se, između ostalog, propisuju mjere Vlade i uređuju druga pitanja od značaja za obavljanje poslova Vlade.

Ovom odlukom utvrđuje se učešće opština i gradova u raspodjeli dijela prihoda od indirektnih poreza koji se, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske, prenose sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje na poseban račun za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa između korisnika u Republici Srpskoj i način raspoređivanja tih prihoda (tačka I); učešće opština i gradova u sredstvima po osnovu indirektnih poreza uplaćenih na poseban račun budžeta Republike Srpske, koji pripadaju opštinama i gradovima, u skladu sa kriterijumima i formulama iz čl.9. i 10. Zakona, dati su u tabelarnom Prilogu, koji je sastavni dio ove odluke (tačka II); raspodjela prihoda od indirektnih poreza vršiće se prema dinamici pražnjenja sredstava sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, a u skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH”, br. 55/04, 34/07 i 49/09) (tačka III); sredstvima sa računa iz tačke II ove odluke ne može se raspolagati prije njihovog prenosa na račune budžeta opština i gradova, izuzev kada je u pitanju povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda (tačka IV); stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/09).

U tački II osporene odluke  pojedinačno učešće opština i gradova u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza, utvrđeno je u skladu sa sljedećim kriterijumima : 75% na osnovu broja stanovnika opštine i grada, 15% na osnovu površine i 10% na osnovu broja učenika u srednjim školama, u skladu sa čl. 9. Zakona o budžetskom sistemu a raspodjela između opština i gradova utvrđena je prema formuli propisanoj čl. 10. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, što je identično ranije važećim parametrima na koje podnosioci inicijative nisu imali primjedbi jer su ostvarivali veće prihode.

Ranije važeća Odluka o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 104/09), urađena je na bazi podataka o broju stanovnika koje je procjenio nadležni organ.

Na osnavu rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013, na teritoriji Republike Srpske – Preleminarni rezultati, utvrđeno je da je došlo do promjene broja stanovnika opština i gradova, kao jedanog  od kriterija za pojedinačno učešće opština i gradova u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Analizom primjene Odluke o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/09) utvrđeno je da određen broj opština, primjenom propisanih kriterijuma za raspodjelu, ostvaruje  veći iznos prihoda od indirektnih poreza dok određen broj opština ostvaruje manji iznos, te je osporenom odlukom izvršeno novo utrđivanje koefcijenata za raspodjelu.

Ova odluka razmatrana je od Ustavnog suda Republike Srpske, i po istoj je Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 60. stav 1. tačke a) i d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 28. decembra 2016. godine, donio Odluku U-25/15 kojom se odbija prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti tačke II Odluke o učešću opština i gradova u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 56/14 i 41/15).

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                                                                       dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9