Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

               Tražim da mi se dostave podaci o broju upisanih učenika u prvi razred osnovne škole u zadnjih pet godina (pojedinačno za svaku godinu) za sve centralne i područne škole u Republici Srpskoj, zaključno sa planom upisa u prvi razred 2017. godine.

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011-226/17

Datum: 08.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nade Planinčević na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25, 26. i 27. aprila 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Tražim da mi se dostave podaci o broju upisanih učenika u prvi razred osnovne škole u zadnjih pet godina (pojedinačno za svaku godinu) za sve centralne i područne škole u Republici Srpskoj, zaključno sa planom upisa u prvi razred 2017. godine.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

O D G O V O R

Prema važećem Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/08, 71/09, 104/11 i 33/14), u prvi razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 01. septembra tekuće godine navršavaju šest godina i koja su psihofizički sposobna za praćenje i savladavanje vaspitno-obrazovnog programa u školi. Takođe, mogu da se upišu i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, a za koju komisija utvrdi fizičku i psihičku zrelost. U prvi razred upisuju se i djeca koja imaju više od šest godina, a koja zbog bolesti ili drugih razloga nisu bila upisana u školu.

Upis djece obavlja se u aprilu i maju mjesecu tekuće godine za narednu školsku godinu.

U sljedećoj tabeli dajemo pregled broja upisanih učenika u prvi razred od školske 2012/2013. godine.

Tabela 1: Broj upisanih učenika u prvi razred od školske 2012/2013. godine

 

Školska godina

2012/2013.

2013/2014.

2014/2015.

2015/2016.

2016/2017.

Broj upisanih učenika

10.154

10.133

10.505

10.517

10.206

 

Ukupan broj učenika

98.828

96.735

95.432

94.085

92.621

 

 

Kada su u pitanju podaci o upisu učenika u školsku 2017/2018. godinu, nismo u mogućnosti da Vam dostavimo iste jer upis učenika još traje.

 

 

 M I N I S T A R

                                                                                                                              dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9