Narodni poslanik Nade Planinčević Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nade Planinčević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

               Na osnovu saznanja da zdravstveni sektor ima stvorenih a neizmirenih obaveza preko milijardu KM, ima li (a ako nema, kad će usvojiti) Ministarstvo zdravlja plan finansijske konsolidacije zdravstvenog sektora?

               U kom periodu Ministarstvo smatra da je realna konsolidacija finansijskog stanja u zdravstvu?

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-254/17
Datum: 07.07.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik, Nade Planinčević, je na 18. sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske koja  je  održana 25. 26. i 27. aprila 2017. godine, postavio sljedeće pitanje:

   „- Na osnovu saznanja da zdravstveni sektor ima stvorenih a neizmirenih obaveza preko milijardu KM, ima li (a ako nema, kad će usvojiti) Ministarstvo zdravlja plan finansijske konsolidacije zdravstvenog sektora?

U kom periodu Ministarstvo smatra da je realna konsolidacija finansijskog stanja u zdravstvu?“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

U okviru novog projekta u zdravstvenom sektoru, koga planira Vlada Republike Srpske uz podršku Svjetske banke, podrazumijeva se i konsolidacija  finansijskog stanja u zdravstvu, što je inače i jedan od glavnih ciljeva planiranog projekta. Izrada plana finansijske konsolidacije zdravstvenog sektora se radi i očekujemo njegovo finaliziranje u što kraćem vremenskom periodu.

Svjesni smo finansijskog stanja u zdravstvenom sektoru koji je nastajao duži vremenski period pa je konsolidacija finansijskog stanja složen i dugotrajan proces koji zahtijeva period u narednih nekoliko godina.

 

S poštovanjem,                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                                                   Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9