Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

               Rešid Avdić i grupa mještana sela Plana, Pakeni u okolini Bileće ne može da naplati zemljište koje im je oduzeto za izgradnju HE Dabar i Gornjih Horizonata jer su novci za ove namjene propale na Bobar i Banci Srpske.

Kada će HE i Ministarstvo finansija RS platiti mještanima odštetu za zemlju?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-702-1/21

Datum: 15.04.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske dana 30.03.2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

„Rešid Avdić i grupa mještana sela Plana, Pakeni u okolini Bileće ne može da naplati zemljište koje im je oduzeto za izgradnju HE Dabar i Gornjih Horizonata jer su novci za ove namjene propale na Bobar i Banci Srpske.

Kada će HE i Ministarstvo finansija RS platiti mještanima odštetu za zemlju?“

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, povodom vašeg pitanja kontaktirali smo “Hidroelektranu Dabar” te vam odgovor dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

                                                                                                                                                           Zora Vidović

PREPIS ODGOVORA U PDF u

Broj: 351-1/21

Datum: 07.04.2021. godine

                                                                                       Prijemni pečak Ministarstva finasija

Datum: 12.04.2021.

Broj: 06.11/017-764/21

Republika Srpska

Ministarstvo finansija

Trg Republike Srspke 1

Banja Luka

Predmet: Poslaničko pitanje po vašem zahtjevu broj 16.11/017-764/21

       od 05.04.2021. godine

               Na osnovu vašeg zahtjeva u vezi poslaničkog pitanja narodnog poslanika Vukanović Nebojše o isplati naknade za zemljište u vlasništvu Avdić Rešida i grupe mještana sela Plane u okolini Bileće,  a koje je kako se u pitanju navodi oduzeto za izgradnju HE „Dabar“ i Gornjih Horizonata, obavještavamo vas sljedeće:

               Postupak eksproprijacije zemljišta neophodnog za izgradnju HE Dabar sprovodi se po odredbama Zakona o eksproprijaciji Republike Srpske i do sada nije oduzeta niti jedna parcela a da sa prethodnim vlasnikom nije potpisan sporazum i isplaćena naknada.

               Na ime g. Avdić Rešida ne postoji imovina koja će biti predmet eksproprijacije za izgradnju HE „Dabar“.

               Prema važećoj urbanističkoj planskoj dokumentaciji, na trasi kanala kroz Dabarsko polje nalazi se:

  • 6 parcela (čestica) na ime Avdić (rođ. Jaganjac) Fadile
  • 2 parcele (čestice) na ime Avdić (Sajta) Envera u dijelu 1/8
  • 2 parcela (čestica) na ime Avdić (Sajta) Ibra u dijelu 1/8
  • 2 parcela (čestica) na ime Avdić (Sajta) Ćamile u dijelu 3/10.

HE Dabar izvršila je sve, zakonom propisane, pripremne radnje neophodne za otpočinjanje postupka eksproprijacije dok će sam postupak sprovoditi Pravobranilaštvo Republike Srpske zajedno sa RGU Republike Srpske.

Svim naprijed navedenim vlasnicima biće isplaćena naknada za eksproprijaciju odmah po zaključenju Sporazuma o naknadi.

HE „Dabar“ d.o.o. nikada nije imao otvoren račun kod Bobar banke, a na račun kod Banke Srpske na dan otvaranja stečaja se nalazilo 7.448,75 KM. Navedeni novac nam je vraćen od strane Agencije za bankarstvo dana 24.05.2016. godine.

S poštovanjem!

 

                                                   V.d. Direktor

                                         Slaviša Stajić, dipl.inž.maš.

                                             (POTPIS I PEČAT)

      

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10