Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu unutrašnjih poslova

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj sjednici održanoj 27. novembra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA

                Da li je kod notara Milenka Golijanina na Palama, u posljednja dva mjeseca sklopljen ugovor o prodaji stana u vlasništvu Spomenka Stojanovića, ili člana njegove porodice, za 58 000 maraka, a koji se nalazi u centru Pala?

                Kada je Spomenko kupio stan na Palama i koliko ga je platio? Da li je stan bio prijavljen u imovinskom kartonu?

ODGOVOR:

Broj: S/M-053-461/19

Dana: 16.12.2019. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Osmoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 27. novembra 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

''Da li je kod notara Milenka Golijanina na Palama, u posljednja dva mjeseca sklopljen ugovor o prodaji stana u vlasništvu Spomenka Stojanovića, ili člana njegove porodice, za 58 000 maraka, a koji se nalazi u centru Pala?

Kada je Spomenko kupio stan na Palama i koliko ga je platio? Da li je stan bio prijavljen u imovinskom kartonu?''

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 123/18), a u vezi sa čl. 263. i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', br. 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže traženim podacima niti isto spada u nadležnost Ministarstva.

S poštovanjem,

 

                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                               mr Dragan Lukač

 

 

 

 

27.11.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10