Narodni poslanik Nebojša Vukanović Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Petnaestoj sjednici, održanoj 30. marta 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

               Kompanija „Zlata Kompani“ sagradila je bez građevinske dozvole objekte neposredno uz kuću Todić Danice u Tesliću.

               Kada će Ministarstvo izdati rješenje i ukloniti nelegalne objekte koji su zagradili porodičnu kuću Danice Todić u Tesliću?

ODGOVOR:

Broj: 15.03-011-119/21

Datum, 12.04.2021.god.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na petnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 30. marta 2021. godine, Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje:

               „Kompanija „Zlata Kompani“ sagradila je bez građevinske dozvole objekte neposredno uz kuću Todić Danice u Tesliću.

               Kada će Ministarstvo izdati rješenje i ukloniti nelegalne objekte koji su zagradili porodičnu kuću Danice Todić u Tesliću?“

               U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

               Uvidom u službene evidencije Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju utvrđeno je da je ovo ministrastvo u 2020.godini zaprimilo dvije žalbe Todić Danice iz Teslića zast. po pun. Đorđević Siniši, advokatu iz Banja Luke, izjavljene protiv zaključaka Urbanističko-građevinske inspekcije Opštine Teslić broj 09-362-26/19 od 19.11.2019.god. i broj 09-362-27/19 od 18.12.2019.god, a kojima su prekinuti postupci izvršenja inspekcijskih rješenja do pravosnažnog okončanja postupaka legalizacije objekata, koji su predmet inspekcijskog nadzora. O obje žalbe je odlučeno i iste su odbačene zaključcima ovog ministarstva broj 15.03-362-4/20 od 07.05.2020.god. i 15.03-362-7/20 od 18.01.2021.god, kao izjavljene od neovlaštenog lica, obzirom da je, shodno odredbama Zakona o inspekcijama, subjekat nadzora stranka u postupku inspekcijskog nadzora, te da druga lica nemaju svojstvo stranke u postupku inspekcijskog nadzora. U zaključcima ovog ministarstva Todić Danici je ukazano da se za sve dodatne informacije po pitanju sporne gradnje može obratiti Urbanističko-građevinskoj inspekciji Opštine Teslić, kao i da, kao zainteresovana stranka, može tražiti da učestvuje u postupcima legalizacije spornih radova s obzirom da ističe da ima pravni interes da u istim učestvuje.

               Napominjemo da je protiv Zaključka ovog ministarstva broj 15.03-362-4/20 od 07.05.2020.god. Todić Danica pokrenula i upravni spor, ali je Okružni sud u Doboju presudom broj 13 0 U 005929 20 U od 28.08.2020.godine odbio tužbu kao neosnovanu.

                Takođe, ukazujemo i to da Ministarstvo nije nadležno da izvršava inspekcijska rješenja o rušenju nakon što ista postanu izvršna, nego je, u skladu sa odredbama Zakona o inspekcijama, urbanističko-građevinski inspektor nadležan da prati izvršenje izrečenih mijera. Pored navedenog, ukazujemo da je, u skladu sa odredbama Zakona o upravnoj inspekciji, upravna inspekcija u obavljanju inspekcijskog nadzora nadležna da vrši nadzor nad sprovođenjem upravnih radnji koje se odnose na izvršenje upravnih akata.

              

 

 

Prilog: - Jedan primjerak latiničan,                                                              

  - dva primjerka ćirilična;                                                                MINISTAR

                 -  CD (WORD 2003)                                                                                    

                                                                                                                                Srebrenka Golić

 

 

 

30.03.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10