Narodni poslanik Nebojša Vukanović Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 11. maja 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE                                                                    

               Koliko novaca je Vlada Republike Srpske i njena ministarstva, prebacila sredstava za rad, finansiranje projekata i aktivnosti Predstavništva Republike Srpske u Moskvi u periodu od osnivanja Predstavništva do maja 2021. godine?

               Želim izvode i iznose po godinama.

ODGOVOR:

Broj: 17.02-012-988-1/21

Datum: 14.05.2021. godine 

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

GENERALNI SEKRETARIJAT

n/r generalnog sekretara

                     PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, Nebojša Vukanović, Klub poslanika SDS, na nastavku Šesnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održane 11. maja 2021. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko novaca je Vlada Republike Srpske i njena ministarstva, prebacila sredstava za rad, finansiranje projekata i aktivnosti Predstavništva Republike Srpske u Moskvi u periodu od osnivanja Predstavništva do maja 2021. godine?

Želim izvode i iznose po godinama.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske  (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 66/20) dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

 

Predstavništvo u Ruskoj Federaciji je osnovano 2001. godine i sredstva su mu doznačavana na godišnjem nivou, prema Odlukama o rasporedu sredstava za finansiranje rada predstavništava Republike Srpske u inostranstvu, i to:

 • u 2001. godini doznačena su sredstva u iznosu od 75 000 KM;
 • za 2002. godinu, nismo pronašli podatak (iznos);
 • u 2003. godini doznačena su sredstva u iznosu od 110.000 KM;
 • u 2004. godini doznačena su sredstva u iznosu od 110.000 KM;
 • u 2005. godini doznačena su sredstva u iznosu od 102.600 KM;
 • u 2006. godini doznačena su sredstva u iznosu od 111.850 KM;
 • u 2007. godini doznačena su sredstva u iznosu od 110.000 KM;
 • u 2008. godini doznačena su sredstva u iznosu od 352.500 KM;
 • u 2009. godini doznačena su sredstva u iznosu od 352.500 KM;
 • u 2010. godini doznačena su sredstva u iznosu od 437.750 KM;
 • u 2011. godini doznačena su sredstva u iznosu od 579.000 KM;
 • u 2012. godini doznačena su sredstva u iznosu od 600.000 KM;
 • u 2013. godini doznačena su sredstva u iznosu od 700.000 KM;
 • u 2014. godini doznačena su sredstva u iznosu od 770.000 KM;
 • u 2015. godini doznačena su sredstva u iznosu od 820.000 KM;
 • u 2016. godini doznačena su sredstva u iznosu od 845.000 KM;
 • u 2017. godini doznačena su sredstva u iznosu od 810.000 KM;
 • u 2018. godini doznačena su sredstva u iznosu od 970.000 KM.

 

U 2019. godini iznos od 2.135.000 KM su doznačila tri Ministarstva i to: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju 955.000 KM, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske 610.000 KM i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske 570.000 KM.

U 2020. godini iznos od 1.760.000 KM su doznačila dva Ministarstva i to: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju 880.000 KM i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske 880.000 KM.

U 2021. godini iznos od 2.640.000 KM su doznačila tri Ministarstva i to: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju 440.000 KM, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske 1.100.000 KM i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske 1.100.000 KM.

                                                                                                                                                   

 

              S poštovanjem,

 

                                                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                                        

                                                                                                                                       Zlatan Klokić

 

 

Dostavljeno:                                                                                                  

2 x Naslovu,

1 x a/a.        

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

11.05.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10