Narodni poslanik Neda Petrić Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

 Narodni poslanik Neda Petrić, samostalni poslanik postavila je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Zašto su mali preduzetnici, koji su po zakonu registrovani kao fizička lica, zašto plaćaju vodu, struju, odvoz smeća telefon koja je  određena za pravna lica?

ODGOVOR:

Broj: 05.04/011-77-1/17

Datum: 07.03.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Neda Petrić na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07, 08. i 09. februara 2017. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zašto su mali preduzetnici, koji su po zakonu registrovani kao fizička lica, zašto plaćaju vodu, struju, odvoz smeća, telefon koja je određena za pravna lica?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Registracija i poslovanje u formi preduzetnika regulisano je Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 121/12, 67/13 i 44/16). Član 6. stav 1. ovog zakona propisuje da je preduzetnik fizičko lice koje obavlja preduzetničku djelatnost u svoje ime i za svoj račun radi sticanja dobiti, i kao takav upisan je u registar preduzetnika.

Na osnovu navedene odredbe, evidentno je da ovu privrednu formu odlikuju dva zahtjeva, koje je potrebno kumulativno ispuniti, kako bi se poslovalo kao preduzetnik.

Prvi zahtjev ove privredne forme je da u njoj mogu poslovati samo fizička lica. Dakle, jasno je da pravna lica ne mogu poslovati u formi preduzetnika.

Drugi zahtjev odnosi se na obavezu sprovođenja postupka registracije, kod nadležnog registracionog organa. Bez registracije kod registracionog organa, fizičko lice je samo građanin, koji ne može zakonito preduzimati poslovne aktivnosti u pravnom prometu.

U skladu sa ovim zahtjevima, očito da je upis u registar preduzetnika ima konstitutivno dejstvo u smislu nastanka novog privrednog subjekta i prava na otpočinjanje poslovanja u ovoj privrednoj formi. Bez registracije osnivanja preduzetnika, kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, fizičko lice nema mogućnost da legalno obavlja poslove u cilju sticanja dobiti u ovoj privrednoj formi.

Slijedom iznesenog, jasna je razlika između fizičkog lica kao građanina, koji nema pravo na obavljanje privrednih djelatnosti, i fizičkog lica kao preduzetnika, koji je privredni subjekt registrovan za poslovanje. S tim u vezi, navodimo da u Republici Srpskoj, uz privredna društva, preduzetnici predstavljaju jedinu privrednu formu, čije je poslovanje usmjereno ka ostvarivanju profita.

Imajući u vidu navedeno, osnovano je pretpostaviti da privredni subjekti, koji obavljaju djelatnosti proizvodnje i isporuke vode, električne i toplotne energije, kao i zbrinjavanje otpada iz stambenih i poslovnih prostora, uzimaju u obzir da su preduzetnici privredni subjekti, koji se osnivaju, registruju i posluju radi novčane zarade. Shodno tome, karakteristika da preduzetnici posluju u cilju sticanja dobiti, predstavlja osnovni motiv pomenutim privrednim subjektima, da prilikom utvrđivanja cijena svojih proizvoda i usluga, preduzetnike posmatraju različito od građana, a na sličan ili identičan način kao privredna društva.

 

                                                                                                                          MINISTAR

                                                                                                                       Petar Đokić

 
   
07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9