Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Kada će krenuti isplata stare  devizne  štednje od strane banaka iz Srbije, Jugobanke i u kojoj je fazi ta procedura?

ODGOVOR:

Broj: 06.08/012-1351-2/16

Datum: 3.8.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, na 13. sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. i 23. juna 2016. godine, je postavio sljedeće poslaničko pitanje Ministarstvu finansija:

„Kada će krenuti isplata stare devizne štednje od strane banaka iz Srbije, Jugobanke i u kojoj je fazi ta procedura?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo slijedeći

ODGOVOR

               Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnik BiH“, br.: 28/06, 76/06, 72/07 i 97/11), članom 2. stavom 2. Propisano je da stara devizna štednja ne obuhvata račune stare devizne štednje u filijalama Ljubljanske banke i Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji BiH. Slijedom navedenog Republika Srpska nije obavezna izmiriti staru deviznu štednju koja je bila položena u filijalama ovih banaka na teritoriji BiH.

               Građani (državljani) BiH koji su imali štednju u ovim bankama, istu nisu mogli naplatiti niti u BiH niti od ostalih republika nastalih raspadom SFRJ, pa su podnijeli aplikaciju Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

            Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je 16.07.2014. godine, donio Presude u slučaju Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Makedonije - aplikacija br.60642/08. Navedenom presudom je Sud je utvrdio koje države trebaju preduzeti sve potrebne mjere kako bi štediše Ljubljanske banke i Investbanke bile  u istom pravnom položaju, tj. da im bude isplaćena njihova stara devizna štednja. Konkretno, za područje Bosne i Hercegovine, sud je ovo naložio samo Republici Sloveniji za Ljubljansku banku Ljubljana filijala u Sarajevu i Republici Srbiji za Investbanku Beograd filijala u Tuzli.

            Provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu prati Savjet Evrope, Komitet ministara, Odjeljenje za provođenje presuda i isti organizuje redovne sastanke i prati napretke u izvršavanju presuda.

            Minisatsrvo finansija Republike Srpske je zaprimilo izvještaj sa sastanka održanog od 7. do 9. juna 2016. godine, u kojem se za provođenje presude od strane Republike Srbije navodi sljedeće:

  • Modalitet povrata stare devizne štednje u Republici Srbiji je ranije bio povezan sa državljanstvom, tj. staru deviznu štednju u bankama u Republici Srbiji, mogla su da naplate samo ona lica koja su imala državljanstvo Republike Srbije.
  • Sud u Strazburu je u presudom tražio od Republike Srbije (naravno i Republike Slovenije) da se u toku jedne godine od donošenja presude, obave sve neophodne pripreme, koje obuhvataju donošenje zakonskih propisa u cilju omogućavanja aplikantima iz ove presude i svima koji su u istoj situaciji da dobiju povrat njihove stare devizne štednje pod istim uslovima, jednako kao i građani koji su naplatili svoju štednju od Republike Srbije (i Republike Slovenije).
  • U skladu sa presudom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, vlasti Republike Srbije su pripremile nacrt zakona čiji je cilj uvođenje plana otplate za stare devizne štednje u filijalama svojih banaka koje su bile izvan teritorije Republike Srbije. Prvobitni nacrt zakona vlasti u Republici Srbiji su revidirale u smislu da se omogući povrat stare devizne štednje svim državljanima bivših republika iz SFRJ, pod istim uslovima kao i državljanima Republike Srbije, za banke koje su imale sjedišta u Republici Srbiji.
  • Vlasti Republike Srbije su prezentovale da su nacrt navedenog zakona predložile Vladi na usvajanje 24. februara 2016. godine. Desetak dana kasnije 4. marta 2016. godine proglašeni su prijevremeni izbori u Republici Srbiji. Izbori su održani, a odmah po formiranju vlasti, planira se upućivanje navedenog revidiranog Nacrta zakona po hitnom postupku na razmatranje i usvajanje Narodnoj skuipštini Republike Srbije.

Minisatsrvo finansija Republike Srpske nema daljih obavještenja o napretku Republike Srbije u izvršavanju presude Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                                                      MINISTAR

 

                                                                                                                                                         dr Zoran Tegeltija

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9