Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Desetoj sjednici održanoj 5. aprila 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Koliko je radnika zaposleno u ŠG ''Vrbanja'' Kotor Varoš u periodu 1.7.2014. do 1.3.2016. godine?

               Da li je ispoštovana zakonska konkursna procedura i kojeg zanimanja su primljeni radnici?

ODGOVOR:

Broj: 12.06-011-139/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak (Klub poslanika SDS-SRS RS) na 10. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 5. aprila 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Koliko je radnika zaposleno u ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš u periodu 1.7.2014. do 1.3.2016. godine? Da li je ispoštovana zakonska konkursna procedura i kojeg zanimanja su primljeni radnici?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

 

               U ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš kao organizacionom dijelu JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, u periodu od 01.07.2014. do 01.03.2016. godine, zaposleno je ukupno dvadeset šest radnika.

               Radnici su primljeni u radni odnos po osnovu ugovora o radu na neodređeno i određeno radno vrijeme i imaju završene škole za zanimanja: šumarski tehničar, građevinski tehničar, diplomirani inženjer šumarstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, kao i određen broj radnika sa završenom osnovnom školom.

               Što se tiče konkursne procedure za prijem u radni odnos, u Javnom preduzeću praksa je takva da organizacioni dijelovi nakon što iskažu potrebe za prijemom radnika i ukoliko su iste opravdane vrše prijem radnika po datoj saglasnosti Uprave Javnog preduzeća.

                                                                                                        

                                                                                                          

                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                            prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

05.04.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9