Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Kakva je sudbina tvornice Duvana u Banjaluci, šta je sa radnicima, šta sa imovinom, a šta sa lokacijom?

Da li je ispoštovani kupoprojadni ugovor koji je Vlada zaključila sa ovom kompanijom?

ODGOVOR:

Broj: 12.03.6-011-343/18

Datum:

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak (Klub poslanika SDS-SRS RS) je na 25. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 19. juna 2018. godine, postavio sljedeće poslaničko pitanje:

„ Kakva je sudbina tvornice Duvana u Banjaluci, šta je sa radnicima, šta sa imovinom, a šta sa lokacijom? Da li je ispoštovan kupoprodajni ugovor koji je Vlada zaključila sa ovom kompanijom ? “

 

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

Od privatizacije 2006. godine do prodaje 2013. godine Fabrika duvana bila je u većinskom vlasništvu preduzeća „Antonić trade“ d.o.o. Laktaši. 

U cilju zadržavanja djelatnosti proizvodnje duvana u „Fabrici duvana“ a.d.  Banja Luka, očuvanja radnih mjesta i podrške investicijama a imajući u vidu Zaključak Savjeta za privatizaciju Vlada Republike Srpske je potpisala 09.04.2013. godine Memorandum o razumjevanju sa „Bulgartabac Holdingom“ iz Bugarske i dala saglasnost da većinski vlasnik Fabrike duvana „Antonić trade“ d.o.o. Laktaši, može fabriku prodati kompaniji „Bugartabac Holding“ a.d. Sofija.

„Bulgartabac Holding" iz Bugarske posjeduje 100% vlasništva u Fabrici duvana a.d. Banja Luka.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održan je niz sastanaka između predstavnika Sindikalne organizacije Fabrike duvana a.d. Banja Luka, Saveza sindikata Republike Srpske,  menadžmenta fabrike, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, na temu „Aktuelna pitanja rada i privređivanja Fabrike duvana a.d. Banja Luka i realizacija Memoranduma o razumijevanju zaključenog 09.04.2013. godine.        

Na sastancima je konstatovano da je Vlada Republike Srpske ispunila svoje obaveze preuzete Memorandumom kao i da je „Bulgartabac“  većim dijelom realizovao preuzete obaveze. U 2015. i  2016. godini u Fabrici duvana je povećana proizvodnja cigareta, povećana uplata poreza i doprinosa, a u  prve tri godine godine od preuzimanja povećan je broj zaposlenih. Međutim, 2017. godine zatvorena je tehnološka linija za pripremu duvana i  izvršena prodaja maloprodajnih objekata i brendova fabrike i smanjen broj radnika. British American Tobacco (BAT) je 12.04.2017. godine potpisao sa kompanijom „Bulgartabac" Ugovor o kupovini vodećih duvanskih brendova kompanije, pri čemu je BAT preuzeo sektor maloprodaje (trgovački lanac „Lafka“).

Početkom februara 2018. godine radnici Fabrike duvana su poslani na čekanje uz obrazloženje rukovodstva da trenutno nema narudžbi i nema proizvodnje u Fabrici. Predstavnici Sindikalne organizacije Fabrike duvana a.d. Banja Luka su 22.02.2018. godine pozvani u fabriku gdje im je sopšteno da im se nude otpremnine i raskid Ugovora o radu.  Predstavnik „Bugartabac Holdinga“ iz Bugarske je potvrdio da Fabrika nema proizvodni plan za 2018. godinu, da nema porudžbi za narednih šest mjeseci i da mora smanjiti troškove poslovanja, te da su u skladu sa trenutnim stanjem predložili radnicima otkaz uz otpremnine.

Dana 20.03.2018. godine upućen je Javni poziv radnicima za dobrovoljno prijavljivanje za program rješavanja viška radnika i radnicima je ostavljen rok da se izjasne do kraja radnog dana 26.03.2018. godine. Na osnovu Programa rješavanja viška radnika u Fabrici duvana a.d. Banja Luka i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova poslije sprovedenog postupka rješavanja viška radnika, od 100 radnika koji su bili zaposleni u Fabrici duvana a.d. Banja Luka 83 radnika su potpisala sporazum o otpremninama u skladu sa Javnim pozivom, dok se 17 radnika nije prijavilo za dobrovoljni odlazak. Radnicima koji se nisu prijavili na javni poziv prekinut je radni odnos i otpremnine su isplaćene u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Od strane Bulgartabac holdinga obaviješteni smo da  su kontaktirali potencijalne strateške investitore i da su šanse da se pojavi strateški partner u Fabrici duvana a.d. Banja Luka zanemarive, te da smatraju da su ponudili povoljnu alternativu za zaposlene.

 

 

 

                                                                                 MINISTAR

 

                                                                                                                                                          prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9