Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetoj sjednici održanoj 11. februara 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Kod Osnovnog suda u Banjaluci vodi se predmet za krađu stoke, izvršioci poznati, broj predmeta je 710K19819714. Oštećeni Veleušić Nedeljko iz Kneževa i Popović Vlado iz Kotor Varoša nikada nisu kontaktirani.

               U kojoj fazi je predmet, hoće li preći u zastaru ili se okončati u zakonskom roku?

ODGOVOR:

Broj: 08.020/052-1121/16

Datum: 02.03.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika  SDS - SRS, postavio je na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09, 10 i 11. februara 2016. godine, poslaničko pitanje:

„Kod Osnovnog suda u Banjaluci vodi se predmet za krađu stoke,  izvršioci poznati, broj predmeta je 71 0 K 198197 14. Oštećeni Veleušić Nedeljko iz Kneževa i Popović Vlado iz Kotor Varoši nikada nisu kontaktirani.

     U kojoj fazi je predmet, hoće li preći u zastaru ili se okončati u zakonskom roku?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći:

                                                                        O D G O V O R

Ministarstvo pravde Republike Srpske je navedeno poslaničko pitanje uputilo  Osnovnom sudu Banjaluka, a koji je dana 01.03.2016.godine dostavio sljedeće izjašnjenje:

„Obaviještavamo vas da je nakon izvršene provjere putem CMS-a (programa za upravljanje sudskim spisima), utvrđeno da se predmet broj: 71 0 K 198197 14 K, nalazi u redovnoj proceduri rada i postupanja.

     Glavni pretres održan je dana 03.02.2016. godine, te je sudija zakazao nastavak glavnog pretresa za dan 16.03.2016. godine u 08.30 sati.

     Oštećeni u ovom predmetu biće pozvani kao svjedoci od strane tužilaštva, te će u svakom slučaju biti obaviješteni o toku postupka, a kako je djelo krađe učinjeno 2013. godine, predmet će biti završen u zakonskom roku, i istom ne prijeti zastara“.

S poštovanjem,

                                                                                         

                                                                                                                            M I N I S T A R

                                                                                                                            Anton Kasipović

                                                                                                    

 

 

 

 

11.02.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9