Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Zbog čega su obustavljeni radovi na izgradnji regionalnog puta R-413 Kotor Varoš-Kneževo i da li će i kada biti nastavljeni? Molim Vas da mi dostavite fotokopiju ugovora o izvođenju radova između JP ''Putevi Republike Srpske'' i ''Niskogradnja''-a Laktaši.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1109/15

Datum: 18.06.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak na Četvrtoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Zbog čega su obustavljeni radovi na izgradnji regionalnog puta R-143 Kotor Varoš-Kneževo i da li će i kada biti nastavljeni. Molim vas da mi dostavite fotokopiju ugovora o izvođenju radova između JP „Putevi RS“ i Niskogradnje Laktaši.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

 

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ DOO Banja Luka, u okviru srednjoročnog plana poslovanja za period od 2014-2016. godine planiran je nastavak izgradnje regionalnog puta R-143 Kotor Varoš-Kneževo u 2015. godini.

S poštovanjem,                  

                                                                                                       M I N I S T A R

                                                                                                       Neđo Trninić

 

 

19.05.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9