Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Četrnaestoj sjednici održanoj 11. oktobra 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Vlada Republike Srpske je na svojoj sjednici od 14.07.2016. godine donijela odluku o korištenju sredstava sa računa  posebnih namjena u iznosu od 3.200.000 KM za nastavak izgradnje puta Vučija poljana-Potoci-Muselinovac, a sredstva su odobrena JP ''Putevi Republike Srpske''.

Da li postoji mogućnost da se nastavi izgradnja regionalnog puta između opština Kotor Varoš i Kneževo  ove godine ili kad već?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1932/16

Datum: 01.11.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak na Četrnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 11, 12. i 13. oktobra 2016. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Vlada Republike Srpske je na svojoj sjednici od 14.07.2016. godine donijela odluku o korištenju sredstava sa računa posebnih namjena u iznosu od 3.200.000 KM za nastavak izgradnje puta Vučija Poljana – Potoci – Muselinovac, a sredstva su odobrena JP „Putevi Republike Srpske“.

Da li postoji mogućnost da se nastavi izgradnja regionalnog puta između opština Kotor Varoš i Kneževo ove godine ili kad već?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, u toku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa za navedeni putni pravac. Nakon toga pristupiće se pribavljanju građevinske dozvole. Prema srednjeročnom planu Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ za period 2016 – 2018. godine planiran je nastavak izgradnje ovog puta. Podsjećamo da je i Strategijom razvoja javnih puteva u Republici Srpskoj za period 2016 – 2025. planirana izgradnja ovog puta u periodu 2016 – 2020. godine.

 

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

11.10.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9