Narodni poslanik Nedeljko Glamočak Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nedeljko Glamočak, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Imate li Vi, ministre, informaciju da li su nadležni organi: inspekcije, MUP, tužilaštva, pa i sudovi, pokretali odgovornost direktora  javnih preduzeća i ustanova koje ne plaćaju obaveze Fondu PIO i zdravstva po osnovu plata radnika?

Evo u pismenom odgovoru krenite od RTRS-a, oni duguju 4,5 miliona  na plate  radnika. Hoćete li preduzimati išta prema direktorima? I ako možete u pisanom odgovoru da mi dostavite za sva javna preduzeća i ustanove, evo počev od 100.000 maraka  pa naviše koji duguju.

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-328/17
Datum: 17.08.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik, Nedeljko Glamočak, je na 19. sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske koja  je  održana 13. 14. i 15. juna 2017. godine, postavio sljedeće pitanje:

   „- Imate li Vi, ministre, informaciju da li su nadležni organi: inspekcije, MUP, tužilaštva, pa i sudovi, pokretali odgovornost direktora javnih preduzeća i ustanova koje ne plaćaju obaveze fondu PIO i zdravstva po osnovu plata radnika?

Evo u pismenom odgovoru krenite od RTRS-a, oni duguju 4,5 miliona na plate radnika. Hoćete li preduzimati išta prema direktorima? I ako možete u pisanom odgovoru da mi dostavite za sva javna preduzeća i ustanove, evo počev od 100.000 maraka pa naviše koji duguju.“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Ministarstvo  zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nema nadležnost za ovu oblast i do sada nemamo informacije o eventualnom pokretanju odgovornosti direktora javnih preduzeća i ustanova koje ne plaćaju obaveze Fondu PIO i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske po osnovu plata radnika.

S poštovanjem,                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                                                   Dragan Bogdanić, dr med.

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9