Narodni poslanik Nenad Stevandić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Klub poslanika SDS-K postavio je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Budić Aleksandru iz opštine Kneževo 29.01.2016. godine izvršena je eutanazija 198 ovaca, jer su oboljele od bruceloze. Nadležna komisije Ministarstva izašla je na teren, ali Budić Aleksandru još nije izdato rješenje o utvrđivanju i naknadi nastale štete.

               Kada će rješenje biti izdato?

ODGOVOR:

Broj: 12.05-011-276/16

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Nenad Stevandić, Klub poslanika SDS-K, na 13. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske koja je održana 22. juna 2016. godine postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

               „Budić Aleksandru iz opštine Kneževo 29.01.2016. godine izvršena je eutanazija 198 ovaca, jer su oboljele od bruceloze. Nadležna komisija Ministarstva izašla je na teren, ali Budić Aleksandru još nije izdato rješenje o utvrđivanju i naknadi nastale štete.

Kada će rješenje biti izdato? "

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske “ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Nadoknada štete za životinje koje su  ubijene ili zaklane prilikom realizacije mjera za suzbijanje naročito opasnih zaraznih bolesti i zoonoza vrši se iz sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti u skladu sa Pravilnikom o načinu i kriterijumima  utroška sredstava fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 64/14 i 108/15).

Članom 5. stav 9. gore navedenog pravilnika propisano je da se zahtjevi za isplatu sredstava podnose najkasnije do 15. decembra za tekuću godinu. Takođe, stavovima 10. i 11. definisano je donošenje rješenja o isplati sredstava nakon obrade zahtjeva i provjere dokumentacije, a iznos sredstava koji se isplaćuje utvrđuje se nakon obrade svih prispjelih zahtjeva prema procentualnom učešću od iznosa odobrenih zahtjeva u ukupnim raspoloživim sredstvima utvrđenim Planom utroška sredstava Fonda za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti koji se isplaćuje jednom godišnje.

 

                                                                                                                                          M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                 prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9