Narodni poslanik Novak Motika Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Novak Motika, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Obzirom da su Robne rezeve uništene, da li u Republici Srpskoj postoje rezerve čuvanje zalihe nafte i derivata od nafte?

ODGOVOR:

Broj: 05.06/011-351-1/18

Datum: 29.06.2018. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor  na poslaničko pitanje, dostavlja se

                Narodni poslanik Novak Motika (Klub poslanika SDS-SRS RS),  na 25. sjednici održanoj 19. juna 2018. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

Obzirom da su Robne rezerve uništene, da li u Republici Srpskoj postoje rezerve čuvanje zaliha nafte i derivata nafte?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

 ODGOVOR

                Prema Zakonu o nafti i derivatima nafte („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 36/9, 102/12.) definisano je da je Javno preduzeće  „Robne rezerve Republike Srpske“ u obavezi da skladišti  obavezne rezerve derivata nafte, koje je sada u stečaju. Imajući u vidu da predmetni zakon nije razradjen i da je djelimično uskladjen sa Direktivnom Evropske unije 119/09/EZ, ovo ministarstvo planira u narednoj kalendarskoj 2019. godini donijeti novi zakon o nafti i derivatima nafte. Tom prilikom Vlada Republike Srpske  će se odrediti o institucionalnom okviru, mjestu i modelu formiranja, čuvanja i obnavljanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, te načinu njihovog finansiranja i drugim bitnim pitanjima vezanim za skladištenje ovog energenta.

                Nadalje, Vlada Republike Srpske, shodno Zakou o intervenim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 74/17),  ima mogućnost da  nabavi interventne količine naftnih derivata u slučaju ozbiljnog poremećaja na tržištu ovim energentom.

                S poštovanjem,

 

 

                                                                                                                                           MINISTAR

                                                                                                                                         Petar Đokić

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9