Narodni poslanik Novak Motika Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Novak Motika, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Kolike su trenutne obaveze Ministarstva pravde advokatskim kancelarijama po osnovu zastupanja po službenoj dužnosti? U kom roku će iste biti izmirene?
ODGOVOR:

Broj:08.040/052-3609/17

Datum: 10.05.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Motika Novak, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

„Kolike su trenutne obaveze Ministarstva pravde advokatskim kancelarijama po osnovu zastupanja po službenoj dužnosti i u kom roku će biti izmirene?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 10/09) i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 31/11), dajemo sledeći

O D G O V O R

Obaveze Ministarstva pravde prema advokatskim kancelarijama po osnovu zastupanja iznose 6.673.888,00 KM.

Ministarstvo pravde ne raspolaže podacima kada će iste biti isplaćene jer se ti podaci vode kod Ministarstva finansija.

S  poštovanjem,

 

DOSTAVITI:                                                         

  1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     

 

A r h i v a                                                                                                                     Anton Kasipović                               

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9