Narodni poslanik Ognjen Žmirić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ognjen Žmirić, Klub poslanika SNSD, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 1. decembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

               Na koji način je firma „Agroimpeks“ d.o.o. Banja Luka privatizovala Ribnjak Bardača?

               Da li je sve urađeno po zakonu?

               Da li je „Agroimpeks“ d.o.o. Banja Luka imao pravo da isuši sva jezera na Bardači i zasije kukuruz, obzirom da su pomenuta jezera pod zakonskom zaštitom?

ODGOVOR:

Broj:15.04-011-6/22  

Datum: 24.1.2022.godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

              Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Ovom Ministarstvu dana 18.1.2022. godine putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, uz dopis broj: 04.2-011-361-1/21 od 31.12.2021. godine, dostavljeno je poslaničko pitanje narodnog poslanika Ognjena Žmirića, Klub poslanika SNSD.

Narodni poslanik Ognjen Žmirić, Klub poslanika SNSD, na nastavku Devetnaeste redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, održanom 30.11. i 1.12.2021. godine postavio je Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje: 

„Na koji način je firma „Agroimpeks“ d.o.o. Banja Luka privatizovala Ribnjak Bardača?

  Da li sve urađeno po zakonu?

  Da li je „Agroimpeks“ d.o.o. Banja Luka imao pravo da isuši sva jezera na Bardači i zasije    

  kukuruz, obzirom da su pomenuta jezera pod zakonskom zaštitom?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi čl. 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći:

O D G O V O R

 

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju ne raspolaže sa podacima o sprovedenom postupku privatizacije Ribnjaka Bardača i sa stanovišta resorne nadležnosti ne vrši ocjenu zakonitosti sprovedenog postupka.

Močvarni kompleks Bardača, odlukom Sekretarijata Ramsarske konvencije od 02. februara 2007. godine proglašen je „Ramsarskim područjem“ i uvršten na listu zaštićenih močvarnih područja od međunarodnog značaja.

U periodu sticanja ovog statusa, močvarno područje Bardača obuhvatalo je 11 vještačkih jezera na prostoru između desne obale rijeke Save i lijeve obale rijeke Vrbas, te je predstavljalo značajno stanište brojnih biljnih i životinjskih vrsta, kao i poznato stajalište migratornih ptica.

Postupak proglašenja prethodne zaštite područja „Bardača - Donja Dolina“, kao zaštićenog kulturnog pejzaža, na području opština Srbac i Gradiška, zbog ugroženosti područja pokrenut je 2012. godine u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, a na inicijativu Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa.

U periodu prije pokretanja, a i tokom vođenja predmetnog upravnog postupka, pokrenuto je više imovinsko-pravnih postupaka pred nadležnim organima radi utvrđivanja prava vlasništva na predmetnom području, između posjednika pravnog lica „Agroimpeks“ d.o.o. Banja Luka i pravnog lica „Ribnjak Bardača“ a.d. Srbac, u koje se uključilo Pravobranilaštvo Republike Srpske, a u cilju zaštite i ostvarivanja prava u korist Republike Srpske.

S obzirom da je prilikom vođenja predmetnog postupka proglašavanja zaštite područja „Bardača – Donja Dolina“, utvrđeno da je izvršena privatizacija, zbog koje je pokrenut niz sudskih postupaka za utvrđivanje prava vlasništva na nepokretnostima predmetnog područja, te da nije moguće imenovati upravljača zaštićenog područja i utvrditi mehanizme finansiranja, Ministarstvo je Zaključkom broj 15.04-960-4/12 od 26.12.2017. godine obustavilo postupak proglašavanja zaštićenog područja „Bardača - Donja Dolina“.

Predmetnim zaključkom ukazano je da kad se stvore uslovi za revitalizaciju područja Bardače, te mogućnost da se definiše novi obuhvat područja uz iznalaženje neophodnih finansijskih sredstava, može se prema odredbama člana 61. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/14) pokrenuti novi upravnopravni postupak proglašenja zaštićenog područja inicijativom Republičkog zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa, republičkog organa uprave ili drugih subjekata zaštite prirode.

 

                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                     Srebrenka Golić

 

                 

Prilog: - dva primjerka na oba službena jezika (latinica i ćirilica),

                -  elektronska forma - CD                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

01.12.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10