Narodni poslanik Ognjen Žmirić Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ognjen Žmirić, Klub poslanika SNSD, postavio je na Devetoj sjednici održanoj 20. februara 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE  

MINISTARSTVU RADA I BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

               Klubu poslanik SNSD se obratilo Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece „Mrvice“. Nakon toga, upriličen je sastanak u Minstarstvu rada i boračko – invalidske zaštite na kom su bili prisutni: ministar sa saradnicima, predstavnik Kluba SNSD i predstavnici Udruženja „Mrvice“.

               Šta je Ministarstvo uradilo po pitanjima Udruženja?

ODGOVOR:

Broj: 16-04/1-011-4/2020

Datum: 26.02.2020. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Ognjen Žmirić, Klub poslanika SNSD, na Devetoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 20. februara 2020. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Klubu poslanika SNSD se obratilo Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece „Mrvice“. Nakon toga upriličen je sastanak u Ministarstu rada i boračko-invalidske zaštite na kom su bili prisutni: Ministar sa saradnicima, predstavnik Kluba SNSD i predstavnici udruženja „Mrvice“.

Šta je ministarstvo uradilo po pitanju Udruženja?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), a u vezi sa čl. 263 i 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 31/11 i 34/17), a nakon razmatranja zahtjeva Udruženja roditelja prijevremeno rođene djece „Mrvice“, dajemo sljedeći

 

O D G O V O R

 

Odredbom člana 107. stav 1. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18), propisano je da za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od godinu dana neprekidno, a za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci neprekidno. Stavom 2. ovog člana propisano je da na osnovu zahtjeva žene i preporuke ovlašćenog doktora medicine, žena može početi sa korišćenjem porodiljskog odsustva 28 dana prije dana porođaja.

Imajući u vidu zahtjev udruženja „Mrvice“ u vezi sa produžavanjem trajanja porodiljskog odsustva za majku prijevremeno rođenog djeteta, članovi radne grupe ispred Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite su na sjednici radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, odražane dana 22.12.2019. godine, prezentovali navedene zahtjeve sa prijedlogom da se izvrše potrebne izmjene i dopune odgovarajućih odredbi Zakona o radu.

Prijedlog je jednoglasno podržan od svih socijalnih partnera i biće uvršten u radni tekst izmjena i dopuna Zakona o radu.

 

 

M I N I S T A R

Duško Milunović

 

20.02.2020

Ime poslanika:

Saziv: 
10