Narodni poslanik Ognjen Bodiroga Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ognjen Bodiroga, Klub poslanika SDS, postavio je na Četvrtoj redovnoj sjednici, 19. jula 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

PORESKOJ UPRAVI REPUBLIKE SRPSKE

 

                Molim vas da mi dostavite spisak dužnika, pravnih lica, prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Trebinje, na dan 1. jun 2023. godine, koji imaju evidentiran dug veći od 50.000,00 KM?

 

ODGOVOR:

1Broj: 06.07/012- 222 -1-1/23

Datum: 1.9.2023. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Ognjen Bodiroga, Klub poslanika SDS, postavio je na Četvrtoj redovnoj sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, dana 19. jula 2023. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

Molim vas da mi dostavite spisak dužnika, pravnih lica, prema evidenciji Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Trebinje,  na dan 01.06.2023. godine, koji imaju evidentiran dug veći od 50.000,00 KM ? .

 

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) dajemo sljedeći

 

 

ODGOVOR

 

 

Poštovani, u prilogu je tabelarni prikaz,  prema evidenciji koju nam je dostavila Poreska uprava Republike Srpske, a koji se odnosi na spisak dužnika, pravnih lica, sa područja PC Trebinje, koji imaju dug po osnovu poreza i doprinosa veći od 50.000,00 KM, uključujući i dug po osnovu dospjelih, a neplaćenih rata reprograma, kao i obaveze koje su obuhvaćene postupcima stečaja i likvidacije,  sa stanjem na dan 01.06.2023. godine

 

 

 

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                                          MINISTAR

 

                                                                                                                                                                      Zora Vidović

 

 

 

DUŽNICI PREKO 50.000 KM- PRAVNA LICA, PC TREBINJE

 

 

RB

JIB/JMBG

Naziv poreskog obveznika

Sjedište dužnika

Iznos dospjelog, a neplaćenog duga

1

4401358390004

"NEIMARSTVO" a.d.  - u stečaju Trebinje

107 Trebinje

7,660,355.57

2

4401417310001

JUNP "SUTJESKA" Tjentište

031 Foča

567,639.78

3

4403429230006

"IMEX INTERNATIONAL RS" d.o.o. - u stečaju

107 Trebinje

451,697.92

4

4401359360001

JZU Dom Zdravlja Trebinje

107 Trebinje

447,277.23

5

4402625550004

 "PILANA I NAMJEŠTAJ" d.o.o. Nevesinje

069 Nevesinje

397,633.27

6

4403456550004

JP "Prečistač otpadnih voda"  d.o.o. Bileća

006 Bileća

292,983.97

7

4401376020001

J.P. "KOMUS" A.D. Bileća

006 Bileća

239,586.75

8

4401376290009

J.P. "Vodovod" A.D. Bileća

006 Bileća

187,976.07

9

4401386410002

A.D. UiT "Gacko"

033 Gacko

164,555.46

10

4401389190003

AD "Planinsko dobro Gacko"

033 Gacko

153,806.40

11

4401351200005

A.D. ''Autorad''

107 Trebinje

148,268.15

12

4403512640003

"Biteks"  d.o.o. Bileća

006 Bileća

147,399.46

13

4401387060005

"GATAČKO POLJE" a.d. Gacko

033 Gacko

145,245.18

14

4401367030002

Štamparija "GRAFOKOMERC" a.d. Trebinje

107 Trebinje

118,426.57

15

4401384390004

"MG KOMERC" d.o.o. Gacko

033 Gacko

109,290.58

16

4404236640009

Javna ustanova "Ekologija i bezbjednost" Trebinje

107 Trebinje

108,278.93

17

4401394430004

JZU Dom zdravlja Ljubinje

061 Ljubinje

90,878.12

18

4401381960004

Skupština opština Bileća

006 Bileća

88,107.25

19

4403451590008

"HERCEGOVINA OIL" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

85,818.45

20

4401349480009

"RUDO" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

85,527.74

21

4401372380003

JZU Dom zdravlja "Sveti Luka" Bileća

006 Bileća

79,542.01

22

4401411890006

D.O.O."Javor"

031 Foča

73,115.07

23

4401363710009

 "PROTO" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

71,720.61

24

4403940790001

"NEPLINE" d.o.o. Trebinje

107 Trebinje

61,617.46

25

4950060270000

Canadian International deminiv a corps

107 Trebinje

60,715.50

26

4403491030005

"AGROHERC" d.o.o. - u stečaju Bileća

006 Bileća

59,066.22

27

4401382420003

DOO "STOTIH COMERCE"

006 Bileća

51,728.99

28

4401868910002

"DANGLO" d.o.o. Nevesinje

069 Nevesinje

51,670.25

 

 

 

 

 

 

 

 

19.07.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11