Narodni poslanik Ognjen Kuljić Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Ognjen Kuljić, Klub poslanika SP, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici, 8. juna 2023. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISARSTVU RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

            Da li je moguće vratiti potragu za nestalim licima na nivo Republike Srpske, uključiti akademsku zajednicu i eksperte u analizi slučaja kako bi pomogli u procesu traženja nestalih? Da li je moguće pitanje nestalih proglasiti kao pitanje od vitalnog nacionalnog interesa?

            Činjenica je da od kada je nadležnost prenesena na institut za nestala lica proces je dodatno usporen. Neophodno je preuzeti sve neophodne mjere kako bi vratili vjeru porodicama nestalih u istinsku brigu o njihovim nestalim, odnosno našim stradalim koji ovoliko godina čekaju pravo na sopstvenu smrt i dostojanstvenu sahranu. Danas se traži preko 1.600 osoba srpske nacionalnosti.

ODGOVOR:

Broj:08.040/052-4959/23

Datum: 10.07.2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Ognjen Kuljić, Klub poslanika SP, postavio je na Trećoj redovnoj sjednici Narodne skupštine od 08. juna 2023. godine, poslaničko pitanje koje glasi:

„Da li je moguće vratiti potragu za nestalim licima na nivo Republike Srpske, uključiti akademsku zajednicu i eksperte u analizi slučaja kako bi pomogli u procesu traženja nestalih? Da li je moguće pitanje nestalih proglasiti kao pitanje od vitalnog nacionalonog interesa? Činjenica je da od kada je nadležnost prenesena na Institut za nestala lica proces dodatno usporen. Neophodno je preuzeti sve neophodne mjere kako bi vratili vjeru porodicama nestalih u istinsku brigu o njihovim nestalim, odnosno našim stradalim koji ovoliko godina čekaju pravo na sopstvenu smrt i dostojanstvenu sahranu. Danase se traži preko 1.600 osoba srpske nacionalnosti.“ 

               U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 244. i 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sledeći

O D G O V O R

Narodni poslanik Ognjen Kuljić uputio je poslaničko pitanje Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite, a vezano za traženje nestalih lica srpske nacionalnosti kao i rad Instituta za nestala lica. S obzirom da se radi o nadležnosti Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poslaničko pitanje dostavljeno je Ministarstvu pravde radi sačinjavanja odgovora.

U tom smislu dostavljamo odgovor na poslaničko pitanje kojeg je sačinio Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

S  poštovanjem,

 

DOSTAVITI:                                                         

  1. Naslovu                                                                                                           M I N I S T A R                                     

 

A r h i v a                                                                                                      Miloš Bukejlović

 

 

NAPOMENA: Dopis u prilogu dostupan u Službi NS RS.

 

 

 

 

 

08.06.2023

Ime poslanika:

Saziv: 
11