Narodni poslanik Perica Bundalo Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Perica Bundalo, Klub poslanika PDP postavio je na Šesnaestoj sjednici održanoj 7. februara 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

Prostornim planom Republike Srpske od 2007. godine, a i njegovim izmjenama od februara 2015. godine, između ostalog, predviđena je izgradnja brzog puta Prijedor-Kozarska Dubica-Donja Gradina. Tačna formulacija u Prostorenom planu glasi: početak i završetak izgradnje ovog puta do 2025. Godine. Kao što znate, Prostorni plan je tehnički Ustav i predviđa najvišu obavezu za sve organe koji su dužni po njemu da postupaju.

Da li su Ministarstvo ili javna preduzeća u resoru soabraćaja, preduzeli bilo kakve radnje na realizaciji ovog projekta?

Osam godina je veoma kratak period i krajnje vrijeme je da se krene makar i sa početnim aktivnostima tipa studije izvodljivosti, planiranja trase, i tome slično, pogovoto jer ovo ne traži značjana finansijska izdvajanja.

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-324/17

Datum: 28.02.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Perica Bundalo na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 07, 08. i 09. februara 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Prostornim planom Republike Srpske od 2007. godine, a i njegovim izmjenama od februara 2015. godine, između ostalog, predviđena je izgradnja brzog puta Prijedor – Kozarska Dubica – Donja Gradina. Tačna formulacija u Prostornom planu glasi: početak i završetak ovog puta do 2025. godine. Kao što znate, Prostorni plan je tehnički Ustav i predviđa najvišu obavezu za sve organe koji su dužni po njemu da postupaju.

Da li su Ministarstvo ili javna preduzeća u resoru saobraćaja, preduzeli bilo kakve radnje na realizaciji ovog projekta?

Osam godina je veoma kratak period i krajnje vrijeme je da se krene makar i sa početnim aktivnostima tipa studije izvodljivosti, planiranja trase, i tome slično, pogotovo jer ovo ne traži značajna finansijska izdvajanja.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banja Luka, u čijoj nadležnosti su autoputevi i brzi putevi je, u skladu sa dinamikom definisanom u Prostornom planu Republike Srpske do 2025. godine poduzelo potrebne aktivnosti. Naime, izrađena je studijska dokumentacija za autoput Banjaluka-Prijedor-Novi Grad (2016. godine), što je obaveza prema Prostornom planu Republike Srpske do 2018. godine, a brzi put Prijedor – Kozarska Dubica se vezuje na autoput Banjaluka – Prijedor i Prostornim planom je predviđena izrada studijske i tehničke dokumentacije, kao i izgradnja brzog puta u periodu 2018-2025. godine. Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ doo Banja Luka je planiralo izradu Studije izvodljivosti za brzi put Prijedor – Kozarska Dubica – Donja Gradina u toku 2017/2018. godine.

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9