Narodni poslanik Perica Bundalo Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Perica Bundalo, Klub poslanika PDP, postavio je na Šestoj sjednici održanoj 9. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

 

                Prostornim planom Republike Srpske predviđen je početak i završetak gradnje brzog puta Prijedor – Kozarska Dubica – Donja Gradina do 2025. godine.

                U kojoj je fazi realizacija ove obaveze iz Prostornog plana?

ODGOVOR:
Broj: 13.03/011-2019/19

Datum: 04.11.2019. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Perica Bundalo na Šestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 09. oktobra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Prostornim planom Republike Srpske predviđen je početak i završetak gradnje brzog puta Prijedor-Kozarska Dubica-Donja Gradina do 2025. godine. U kojoj je fazi realizacija ove obaveze iz Prostornog plana?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Prostornim planom Republike Srpske do 2025. godine za dionicu brzog puta Prijedor-Kozarska Dubica-Donja Gradina, u periodu od 2018-2025. godine, predviđena je izrada studijske i tehničke dokumentacije, kao i izgradnja brzog puta.

Takođe, kao sastavni dio Ugovora za izgradnju autoputa Banjaluka – Prijedor – Novi Grad (prva faza Banjaluka – Prijedor) koji je potpisan između Vlade Republike Srpske i kineske kompanije „SDHS-CSI BH“ d.o.o. Banjaluka, uvrštena je i obaveza izrade projektne dokumentacije za brzi put Prijedor-Kozarska Dubica-Donja Gradina, koja će se raditi u narednom periodu, a tek po izradi iste znaće se više detalja o ovom putnom pravcu.

 

S poštovanjem,                 

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

09.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10