Narodni poslanik Radovan Vuković Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Radovan Vuković, Klub poslanika SNSD Milorad Dodik postavio je na Četvrtoj sjednici održanoj 19. maja 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA

Jednom gradu će biti, možda, isključena voda već 1.6. ove godine. Pitanje sam stalno postavljao, vezano za rješenje problema Vodovoda u Bileći i njegovog duga od 6,5 ili koliko već miliona, načelnik je mnogo puta organizovao sastanke, mnogo puta i nikada još do sada nije riješeno. I sada je izvjesni gospodin Vladislav Vladičić, napisao, ja ću vam isključiti vodu 1.6. i pomoriti jednu čitavu opštinu koja ima milijardu i 300 miliona resursa kubika. Pitam nekog:

Da li zna za ovaj dopis od strane Elektrohercegovine?
ODGOVOR:

Broj: 05.05/011-163/15

Datum: 29.05.2015. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje 

Narodni poslanik Radovan Vuković ( Klub poslanika SNSD Milorad Dodik ) na 4. sjednici, održanoj 19., 20. i 21. maja  2015. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje: 

Jednom gradu će biti, možda, isključena voda već 1.6. ove godine. Pitanje sam stalno postavljao, vezano za rješenje problema Vodovoda u Bileći i njegovog duga od 6,5 ili koliko već miliona, načelnik je mnogo puta organizovao sastanke, mnogo puta i nikada još do sada nije riješeno. I sada je izvjesni gospodin Vladislav Vladičić, napisao, ja ću vam isključiti vodu 1.6. i pomoriti jednu čitavu opštinu kola ima milijardu i 300 miliona resursa kubika. Pitam nekog:

Da li zna za ovaj dopis od strane Elektrohercegovine“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11) dajemo sljedeći

ODGOVOR

JP „Vodovod“ a.d. Bileća je 11.05.2015. godine faksom proslijedio Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Obavještenje ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje broj 02-0230-859-01/15 od 06.05.2015. godine (dostavlja se u prilogu) o zakazanoj obustavi isporuke električne energije za dan 01.06.2015. godine.

Dugovanja JP „Vodovod“ a.d. Bileća za isporučenu električnu energiju zaključno sa danom 31.03.2015. godine iznose 6.727.499,70 KM. Preduzeće ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje je tužilo JP „Vodovod“ a.d. Bileća i ukupno je doneseno pet pravosnažnih presuda u vezi duga za utrošenu električnu energiju.

ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje je, u cilju pomoći lokalnim zajednicama i stanovništvu, u periodu 1996. do 2004. godine vršilo plaćanje utrošene električne energije za objekte vodosnabdijevanja u opštini Bileća, na osnovu odluka organa upravljanja. Cjelokupna potrošnja električne energije za potrebe ovih objekata vođena je kao vlastita potrošnja Hidroelektrana na Trebišnjici.

Ovakva praksa je trajala do februara 2004. godine, nakon čega se potrošnja električne energije fakturiše potrošaču JP „Vodovod“ a.d. Bileća. Ovakav stav organa upravljanja ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ zauzet je nakon upozorenja od strane ovlaštenih revizorskih institucija, te odredbi iz pravila i procedura računovodstvene i finansijske kontrole.

Ministarstvo je kroz direktnu posjetu Opštini Bileća u februaru 2015. godine neposredno upoznato sa ukupnom problematikom i dugovanjima Vodovoda Bileća.

Predstavnici Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“, ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Opštine Bileća i JP „Vodovod“ a.d. Bileća su 7. aprila 2015.godine na sastanku organizovanom u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva detaljno upoznali ovo ministarstvo o ukupnoj problematici vodosnabdjevanja u Bileći, nakon čega su Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede informisali Vladu o ovom problemu.

Vlada Republike Srpske je, nakon razmatranja Informacije o problematici dugovanja JP „Vodovod“ a.d. Bileća za utrošenu električnu energiju, donijela Zaključak broj 04/1-012-2-827/15 od 23.04.2015. godine, kojim se, između ostalog,  preporučuje Upravi ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje da ponudi privrednom društvu JP „Vodovod“ a.d. Bileća ugovor o reprogramiranju dugovanja na period 10 ili više godina uz uslov prethodne uplate troškova PDV-a koji ima ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje.

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je u okviru svojih zakonskih mogućnosti učinilo ono što je bilo moguće u ovom trenutku, te je u skladu s tim i donesena odluka Uprave ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje o reprogramu duga JP „Vodovod“ a.d. Bileća pod posebnim uslovima.

Uprava ZP „Elektro-Hercegovina“ a.d. Trebinje je, u skladu sa prethodno navedenim zaključkom Vlade, razmatrala i po datoj preporuci odlučila da privrednom društvu JP „Vodovod“ a.d. Bileća ponudi reprogramiranje duga prema prijedlogu Ugovora o reprogramu duga na period od 180 mjeseci uz prethodni uslov uplate PDV-a i sudskih troškova (akt broj 02-0230-938-02/15 od 19.05.2015. godine, koji dostavljamo u prilogu).

 
 

                                   МИНИСТАР

                                             Петар Ђокић

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

19.05.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9