Narodni poslanik Slađana Nikolić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Osamnaestoj sjednici održanoj 10. maja 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na 15. sjednici NS RS postavila sam poslaničko pitanje vezano za konkurs za dodjelu sportsko rekreativnog lovištva ''Birač''.

Prema Vašem odgovoru broj: 12.06.1-011-483/16 dobila sam uredne odgovore na dijelove pitanja, ali sam ostala uskraćena prava na uvid u dokumentaciju Lovačkog društva ''Igrište'' iz Vlasenice, koja je priložena na Konkursu koga je objavila konkursna komisija navedenog ministarstva za dodjelu na upravljanje sportsko-rekreativnog lovišta ''Birač'' Vlasenica, te tražim da mi se isto dostavi.             

ODGOVOR:

Broj: 12.06.1-332-534/17

Datum,

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slađana Nikolić (Klub poslanika SDS-SRS RS) je na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 10. maja 2017. godine, postavila sljedeće poslaničko pitanje:

„Na 15. Sjednici  NS RS postavila sam poslaničko pitanje vezano za konkurs za dodjelu sportsko rekreativnog lovišta „Birač“.

Prema Vašem odgovoru broj: 12.06.1-011-483/16 dobila sam uredne odgovore na dijelove pitanja, ali sam ostala uskraćena prava na uvid u dokumentaciju Lovačkog društva „Igrište“ iz Vlasenice, koja je priložena na Konkursu koga je objavila konkursna komisija navedenog ministarstva za dodjelu na upravljanje sportsko-rekreacionog lovišta „Birač“ Vlasenica, te tražim da mi se isto dostavi.“.

U skladu sa članom  82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u potpunosti je provelo dodjelu sportsko-rekreacionih lovišta na korišćenje u skladu sa odredbama  Zakona o lovstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/09 i 50/13), i Pravilnika o opštim uslovima, postupku i načinu davanja lovišta na korišćenje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 116/13). Lovačko udruženje „Birač“ iz Vlasenice iskoristilo je svoje zakonsko pravo i pokrenulo upravni spor tužbom kod Okružnog suda u Banja Luci protiv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u predmetu dodjele lovišta na korišćenje. Okružni sud u Banja Luci donio je rješenje  broj: 11 0 U 018917 16 U od 31.08.2016. godine kojim je odbacio tužbu lovačkog udruženja „Birač“ iz Vlasenice u predmetu dodjele lovišta „Birač“ na korišćenje.

U odgovoru na Vaše poslaničko pitanje postavljeno  na 15. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 6. decembra 2016. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavilo Vam je informaciju i dokumentaciju koja je pod kontrolom ovog Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  je u skladu sa članom 7. Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01), zatražilo da se lovačko udruženje „Igrišta“ izjasni  da li tražene informacije smatra povjerljivim komercijalnim interesom treće strane.  Lovačko udruženje „Igrišta“ iz Vlasenice aktom  broj: 3-5/17 od 15.05.2017. godine izjasnilo se da nije saglasno da se njegova dokumentacija dostavlja trećoj strani jer su traženi podaci sa njihovog aspekta proglašeni povjerljivim  i navelo raloge za takvo izjašnjenje, a koje Vam u prilogu ovog akta dostavljamo.

Zbog navedenog izjašnjenja lovačkog udruženja „Igrišta“ iz Vlasenice ovo Ministarstvo nema zakonsku  mogućnost da Vam dostavi dokumentaciju koju je lovačko udruženje „Igrišta“ priložilo uz prijavu na javni konkurs za dodjelu sportsko-rekreacionog lovišta „Birač“ na korišćenje.

 

 

                                                                                                                                        M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                                                      prof. dr Stevo Mirjanić

 

PRILOG (PREPIS):

LOVAČKO UDRUŽENJE ''IGRIŠTA''

VLASENICA

Broj: 3-5/17

Datum: 15.05.2017.

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

PRIJEMNI ŠTAMBILJ MINISTARSTVA broj: 12.06.1-332-484/17 od 18.05.2017.

PREDMET: Izjašnjenje, Veza: Vaš dopis br.12.061.332-484/17 od 03.05.2017.

Poštovani,

Dopisom od 03.05.2017. god. br. 12.061.332-484 trežite naše izjašnjenje vezano za dostavljanje naše dokumentacije na uvid LU ''Birač'', a u postupku dodjele sportsko-rekreativnog lovišta ''Birač'' Vlasenica.

S tim u vezi, obavještavamo Vas da nismo saglasni da se naša dokumentacija dostavlja trećoj strani, iz razloga što su isti, iz našeg aspekta gledišta, proglašeni povjerljivim i to iz sljedećih razloga:

  • U navedenoj dokumentaciji postoje lični podaci lovaca i isti bi se mogli zloupotrebiti od strane drugih po njihovom saznanju;
  • U navedenoj dokumentaciji postoje podaci vezani za organizacionu strukturu, stanje, broj i opremljenost lovnih objekata. Treća strana bi mogla u postupku sve ove podatke zlonamjerno iskoristiti, što bi moglo prouzrokovati štetne posljedice u gazdovanju, te stoga smatramo da su sve informacije povjerljivog karaktera.

S poštovanjem,

                                                                                                               PREDSJEDNIK

                                                                                                               LU ''IGRIŠTA''

                                                                                                      Marko Todorović, dipl.ek.

                                                                                                         (POTPIS I PEČAT LU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9