Narodni poslanik Slađana Nikolić Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Dvanaestoj sjednici održanoj 17. maja 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

               Na širem području regije Birač, a isto tako i na teritoriji Republike Srbije sa kojima graniči (Loznica, Mali Zvornik ...), nema srednje muzičke škole. Postoji veliki interes roditelja i djece za ovim vidom obrazovanja na navedenom području.

               Da li postoji mogućnost da se ovaj problem riješi otvaranjem srednje muzičke škole u Zvorniku (kao centru regije Birač)?

ODGOVOR:

Broj: 07.032/011 - 220/16

Datum:  17.06.2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slađana Nikolić na 12. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj dana 17,18. i 19. maja   2016. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Na širem području regije Birač, a isto tako i na teritoriji Republike Srbije sa kojima graniči (Loznica, Mali Zvornik ...), nema srednje muzičke škole. Postoji veliki interes roditelja i djece za ovim vidom obrazovanja na navedenom području. Da li postoji mogućnost da se ovaj problem riješi otvaranjem srednje muzičke škole u Zvorniku (kao centru regije Birač)?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Javna ili privatna škola osniva se i počinje da radi ako postoji potreba za školovanjem određenih smjerova, struka i zanimanja, ako je broj učenika usklađen sa pedagoškim standardima i ako su obezbijeđena sredstva za osnivanje i rad škole, prostor, oprema i nastavna sredstva u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za odgovarajući smjer, struku i zanimanje, te ako je obezbijeđen potreban broj nastavnika i stručnih saradnika.

U skladu sa  članom 15. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14), inicijativu za osnivanje javne škole može pokrenuti jedinica lokalne samouprave na čijem području se planira otvaranje škole ili više jedinica lokalne samouprave zajedno, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za narednu školsku godinu. Uz navedenu inicijativu prilaže se: elaborat o opravdanosti osnivanja škole i rješenje ministra o ispunjenosti uslova za početak rada škole. Inicijativa za osnivanje javne škole sa  navedenim prilozima dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje.

Elaborat o opravdanosti osnivanja škole treba da sadrži: dokaz o opravdanosti osnivanja, odnosno o postojanju društvene potrebe osnivanja škole na tom području, imajući u vidu postojeću mrežu škola, vrstu škole, naziv smjera, struke i zanimanja, način ispunjavanja propisanih uslova za rad škole, dokaz o obezbijeđenosti sredstava za rad, analizu­ isplativosti osnivanja i ostale podatke značajne za rad i osnivanje škole.

Na osnovu usvojenog elaborata i rješenja ministra o ispunjenosti uslova za početak rada škole Vlada donosi odluku o osnivanju škole do 31. januara tekuće godine za narednu školsku godinu.

Ministarstvo prosvjete i kulture, do sada, nije zaprimilo inicijativu za osnivanje srednje muzičke škole u Zvorniku.

 

S poštovanjem,

 

 

 

  M I N I S T A R

           dr Dane Malešević

 

 

 

 

 

 

17.05.2016

Ime poslanika:

Saziv: 
9