Narodni poslanik Slađana Nikolić Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slađana Nikolić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Tražim da mi dostavite podatak o ukupnom iznosu dugovanja Doma zdravlja Zvornik, a vezano za plate, poreze i ostale naknade zaposlenih radnika zaključno sa 31.03.2017. godine.

ODGOVOR:

Broj: 11/06-012-253/17
Datum: 17.05.2017. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

N/r Predsjednika

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

             Narodni poslanik SDS-SRS RS, Slađana Nikolić, je na 18. sjednici  Narodne skupštine Republike Srpske koja  je  održana 25. 26. i 27. aprila 2017. godine, postavio sljedeće pitanje:

   „- Tražim da mi dostavite podatak o ukupnom iznosu dugovanja Doma zdravlja Zvornik a vezano za plate, poreze i ostale naknade zaposlenih radnika zaključno  sa 31.03.2017.godine“

           U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

           Dugovanja Doma zdravnja Zvornik, prema podacima dobivenim od ove ustanove, na dan 31.03.2017. iznose 2.459.811 KM.

R.br.

OPIS

IZNOS

1

Neto plata

496.388

 2

Porez na platu

261.520

3

Doprinos za PIO

851.746

 4

Doprinos za zdravstveno osiguranje

642.728

5

Doprinos za dječiju zaštitu

79.986

6

Doprinos za zapošljavanje

49.067

7

Obaveze za prevoz zaposlenih 

50.586

8

Otpremnine

5.384

9

Naknade za rođenje djeteta

8.115

10

Naknade za smrtni slučaj

14.291

 

UKUPNO

2.459.811

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                                        MINISTAR

                                                                                                             Dragan Bogdanić, dr med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9