Narodni poslanik Slaviša Marković Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slaviša Marković, Klub poslanika PDP  postavio je na Sedmoj sjednici održanoj 21. oktobra 2015. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Šta je danas sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača ''Agrosemberac'' iz Bijeljine? Ko je bio ovlašteno lice u navedenom udruženju, koja su sredstva povukli u prethodnom periodu iz Ministarstva poljoprivrede, koji iznos, da li danas to udruženje živi, da li su sredstva koja su data navedenom udruženja bila u skladu sa zakonom i pravilnikom o dodjeli podsticaja, da li je udruženje dostavilo izvještaj nadležnom ministarstvu o utrošku sredstava i po kom osnovu su navedena miistarstva povlačila sredstava iz Ministarstva poljoprivrede, tražim odgovor u pismenoj formi.

ODGOVOR:

Broj: 12.03.1-011-355/15

Datum:

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Slaviša Marković (Klub poslanika PDP) je na 7. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21. oktobra 2015. godine postavio sljedeće poslaničko pitanje:

            „Šta je danas sa Udruženjem poljoprivrednih proizvođača „Agrosemberac“ iz Bijeljine? Ko je bio ovlašteno lice u navedenom udruženju, koja su sredstva povukli u prethodnom periodu iz Ministarstva poljoprivrede, koji iznos, da li danas to udruženje živi, da li su sredstva koja su data navedenom udruženja bila u skladu sa zakonom i pravilnikom o dodjeli podsticaja, da li je udruženje dostavilo izvještaj nadležnom ministarstvu o utrošku sredstava i po kom osnovu su navedena ministarstva povlačila sredstva iz Ministarstva poljoprivrede, tražim odgovor i pismenoj formi, tako da nema potrebe da sad odgovarate.“

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Nakon ostvarivanja prava na novčane podsticaje u 2010. godini, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Agrosemberac“ iz Bijeljine se nije više obraćalo Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, odnosno Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske, sa novim zahtjevom, te s toga, ministarstvo ne raspolaže sa informacijom da li je ovo udruženje i dalje aktivno. Ovlašteno lice u udruženju poljoprivrednih proizvođača „Agrosemberac“  je bio Rado Ristić iz Bijeljine. Ovom udruženju, koje je podnosilo zahtjeve u ime Mjesnih zajednica, su odobrena novčana sredstva za izgradnju vodovoda, puteva i javne rasvjete, u ukupnom iznosu od 1.149.634,27 KM. Navedena sredstva su odobrena u skladu sa članom 91., Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2010. godinu, kojim je definisano da pravo na sredstva za ostvarivanje podrške u izgradnji, popravci i uređenju seoske infrastrukture mogu ostvariti udruženja građana, mjesne zajednice i jedinice lokalne samouprave. Udruženje „Agrosemberac“ je dostavilo izvještaje o utrošku odobrenih sredstava, što je i konstatovano prilikom redovne revizijske kontrole od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

 

 

                                                                                                             M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                      prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

21.10.2015

Ime poslanika:

Saziv: 
9