Narodni poslanik Slavko Gligorić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS, postavio je na Petoj sjednici održanoj 11. juna 2019. godine

 

POSLANIČKO PITANJE

 

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

 

            Da li se u Vašim projektima, koji se odnose na uređenje korita rijeka, nalazi uređenje rijeke Spreče, koja protiče kroz teritoriju Opštine Petrovo i Grada Doboja?

            Javnosti je dobro poznato da ova rijeka uništava usjeve i zagađuje zemljište.

 

ODGOVOR:

Broj: 12.07-011-289/19

Datum, 27.06.2019.

 

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS, postavio je na Petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 11. juna 2019. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

 „Da li se u vašim projektima koji se odnose na uređenje korita rijeka, nalazi uređenje rijeke Spreče, koja protiče kroz teritoriju opštine Petrovo, Grad Doboj ?“

 

U skladu sa članom 79. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 123/18), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

Javna ustanova „Vode Srpske“ kao investitor, finansirala je izradu projekta pod nazivom „Glavni projekat zaštite od poplava i uređenje korita rijeke Spreče na sektoru od 0+000 do 6+100, Grad Doboj“, januar 2017. godine, projektant Institut za građevinarstvo “IG“ Banja Luka. Projektantska vrijednost radova na uređenju donjeg toka rijeke Spreče na sektoru od 0+000 do 6+100, područje Grada Doboja iznosi 17.811.391,22 KM sa uračunatim PDV-om. Projekat je u tehničkom i funsansijskom smislu zahtjevan, te je istim preddviđena mogućnost fazne realizacije izođenja radova.Trenutno stanje projekta je u fazi iznalaženja mogućnosti obezbijeđivanja sredstava za njegovu realizaciju.

 

Dakle, Javna ustanova „Vode Srpske“ kao investitor, finansirala je izradu projekta pod nazivom „Glavni projekat zaštite od poplava i uređenje korita rijeke Spreče na sektoru od 0+000 do 6+100, Grad Doboj“. Projektantska vrijednost radova iznosi 17.811.391,22 KM sa uračunatim PDV-om. Trenutno stanje projekta je u fazi iznalaženja mogućnosti obezbijeđivanja sredstava za njegovu realizaciju.

 

 

                                                                                                                        M  I  N  I  S  T  A  R

                                                                                                            dr Boris Pašalić

 

 

 

 

 

11.06.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10