Narodni poslanik Slavko Gligorić Vladi Republike Srpske

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS postavio je na Devetnaestoj sjednici održanoj 13. juna 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

VLADI REPUBLIKE SRPSKE

               Da li je u skladu sa zakonom da se volonterski rad naplaćuje od volontera, znači u javnim ustanovama?

ODGOVOR:

Broj: 20.06/011-304/17

Datum: 22.06.2017. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Slavko Gligorić, Klub poslanika DNS, postavio je na Devetnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 13. juna 2017. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 „Da li je u skladu sa zakonom da se volonterski rad naplaćuje od volontera, znači u javnim ustanovama?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

Na osnovu Zakona o volontiranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13) volontiranje je aktivnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku kojom se doprinosi poboljšanju kvaliteta života, aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Volontiranjem se stiču iskustva i vještine potrebne i korisne za aktivno učešće u društvu, lični razvoj i opšte dobro.

 

Postoji nedovoljna informisanost korisnika o pravnoj regulativi volontiranja i nerazumijevanje o značenju termina „volonter“ nastalog usljed korišćenja ovog termina u ranijem Zakonu o radu koji je označavao pripravnika bez zasnivanja radnog odnosa, što se Zakonom o volontiranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 89/13) ne tretira kao volontiranje. Pojmovi „volonter“ i „volonterski rad“ u navedena dva zakona proizvodili su određene nedoumice i kod organizatora volontiranja i kod volontera, pa je Ministarstvo porodice, omladine i sporta Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite sugerisalo da se termin „volonter“ i „volonterski rad“ u Zakonu o radu zamijeni nekim drugim adekvatnim terminom (stažista, pripravnik bez zasnivanja radnog odnosa, praktikant i sl.), što je i usvojeno novim Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16).

Član 206. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 1/16) kaže da poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju sa licem radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita kada je to zakonom, odnosno drugim propisom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Član 5. Zakona o volontiranju jasno kaže da se volontiranjem ne smatra stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koje predstavlja volonterski rad uređeno propisima iz oblasti radnih odnosa ili drugim propisima, jer volontiranje mora prije svega biti dobrovoljna aktivnost u cilju opšte, zajedničke dobrobiti ili dobrobiti drugog lica. Članom 15. Zakona o volontiranju je propisano da se volontiranje ne može organizovati u cilju sticanja dobiti i da je zabranjeno organizovanje volontiranja kojim se zamjenjuje rad koji obavljaju lica u skladu sa propisima o radu. Takođe, članom 10. je propisano da korisnik volontiranja može biti fizičko lice, organizator volontiranja čiji osnovni cilj nije sticanje dobiti ili zajednica koja prima usluge volontera i da korisnik volontiranja ne može biti privredno društvo.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta je od prvog Zakona o volontiranju, a u skladu sa preporukama Savjeta Evrope, zauzelo stav da volontiranje u smislu ovog zakona ne treba da se tretira kao radno iskustvo, jer je akcenat volontiranja u smislu ovog zakona na pružanju usluge ili obavljanju aktivnosti u cilju opšte zajedničke dobrobiti ili dobrobiti drugog lica bez isplate novčane naknade i potraživanja druge imovinske koristi sa ciljem razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Svrha volontiranja u smislu ovog zakona je i da radno aktivni i profesionalno ostvareni pojedinci dobrovoljno i bez naknade stvaraju humanije i prosperitetnije životno okruženje, te se iz svega gore navedenog zaključuje da se volonterski rad, ne može naplaćivati od volontera.

S poštovanjem,

                                                                                                  

 

                                                   MINISTAR

                                                                                                                                       Dr Jasmina Davidović

 

Dostavljeno:

  1. Imenovanom,
  2. A/A

 

Prilog:

  • 1 (jedan) primjerak u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji
  • elektronska verzija – CD (Word 2003)

 

 

 

13.06.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9