Narodni poslanik Snježana Božić Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Snježana Božić, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Da li ste Vi i u kojoj mjeri upoznati sa poslednjim dešavanjima u JP ''Šume Republike Srpske'', a u svijetlu poslednjih dešavanja u opštini sa koje ja dolazim, dakle znate da je prije 10-ak dana organizovan protesni miting radnika zaposlenih u šumarstvu i drvoprerađivača, ljudi koji se bave ovom branšom i građana opštine Sokolac. Mogle su se čuti strašne primjedbe na rukovodstvo, na pojavu kriminala i korupcije u tom preduzeću, a vaše nečinjenje prouzrokovalo je jučerašnja dešavanja u Podromaniji gdje smo imali totalni kolaps, dakle niko nije mogao  ići ni u jednu opštinu ni u Sokolac ni u Rogaticu, ni na Pale ni u Sarajevu.

ODGOVOR:

Broj:

Datum: 07.06.2017

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

PREDMET:  Odgovor na poslaničko pitanje,

Narodni poslanik Snježana Božić (Klub poslanika SDS-SRS RS) na 18. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, postavila je sljedeće poslaničko pitanje:

„Da li ste Vi i u kojoj mjeri upoznati sa poslednjim dešavanjima u JPŠ „Šume Republike Srpske“, a u svjetlu poslednjih dešavanja u opštini sa koje ja dolazim, dakle znate da je prije 10-ak dana organizovan protesni miting radnika zaposlenih u šumarstvu i drvopreradi, ljudi   koji se bave ovom branšom i građana opštine Sokolac. Mogle su se čuti strašne primjedbe na rukovodstvo, na pojavu kriminala i korupcije u tom preduzeću, a vaše nečinjenje prouzrokovalo je jučerašnja dešavanja u Podromaniji gdje smo imali totalni kolaps, dakle niko nije mogao ići ni u jednu opštinu ni u Sokolac ni u Rogaticu, ni na Pale ni u Sarajevu.“.

U skladu sa članom 82. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09), kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/11), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Šumarstvo i prerada drveta predstavljaju jednu od strateških privrednih grana Republike Srpske. Ograničenost resursa po kvantitetu, kvalitetu i prostornom rasporedu sa jedne strane i potražnja za sirovinom od strane prerađivača iz Republike Srpske, koja je značajno veća od mogućeg obima sječa sa druge strane, nametnula je potrebu da se pitanje raspodjele šumskih drvnih sortimenata definiše određenim propisima.

Polazeći od Mjera za redefinisanje organizaciono – ekonomske i kadrovske pozicije JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, definisanih na konceptu povezivanja šumarstva, drvoprerađivačkog sektora i prometne djelatnosti, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o utvrđivanju kriterijuma i načinu raspododjele šumskih drvnih sortimenata na osnovu koje se u 2017. godini vršila raspodjela šumskih drvnih sortimenata.

Određenim grupama drvoprerađivača je u odnosu na prethodne godine utvrđena manja količina šumskih drvnih sortimenata, a koji svoja nezadovoljstva iskazuju legitimnim putem, iznošenjem ličnih mišljenja kada je u pitanju tumačenje zakonskih i podzakonskih akata. Tako su određeni drvoprerađivači iz istočnog dijela Republike Srpske preko Udruženja drvopreraživača Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije iskazali svoja nezadovoljstva. Sa njihovim predstavnicima održano je više konstruktivnih sastanaka iz kojih su proizašli određeni zaključci koji se prije svega odnose na nadogradnju i unapređenje kriterija u smislu jačanje člana 84. Zakona o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/08 i 60/13), a koji govori o snabdijevanju lokalnih preduzeća šumskim drvnim sortimentima sa kojih isti potiču.

Većina iznesenih primjedbi je prihvaćena i biće uobzirena u narednim raspodjelama šumskih drvnih sortimenata.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa MUP-om, Inspektoratom i Javnim preduzećem aktivno učestvuje u realizaciji Akcionog plana za suzbijanje bespravnih sječa, krađa i nelegalnog prometa drvnih sortimenata. Zajedničkim aktivnostima navedenih institucija od 2015. godine provedeno je 13. odvojenih akcija na cijeloj teritoriji Republike Srpske u kojima je oduzeto oko 1950 m3 šumskih drvnih sortimenata, čija tržišna vrijednost iznosi oko 170.000 KM. Ovakvim zajedničkim akcijama ukazuje se lokalnim šumskim gazdinstvima i lokalnim policijskim strukturama na pojave bespravnih aktivnosti na području njihovih lokalnih zajednica nakon čega su oni dužni preduzimati sve adekvatne mjere kako bi se negativne pojave sprečavale i zaustavile. 

 

                                                                                                        

                                                                                                                 M I N I S T A R

                                                                                                            prof. dr Stevo Mirjanić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9