Narodni poslanik Snježana Božić Ministarstvu porodice, omladine i sporta

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Snježana Božić, Klub poslanika SDS-SRS RS, postavila je na Dvadeset petoj sjednici održanoj 19. juna 2018. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PORODICE, OMLADINE I SPORTA

Imate li podatak koliko korisnika, odnosno korisnica koristi materijalni dodatak od 405 maraka, a u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti?

ODGOVOR:

Broj: 20.05/011-337-2/18

Dana: 20.07.2018. godine.

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje - dostavlja se

 

Narodni poslanik Snježana Božić, Klub poslanika SDS-SRS RS, na Dvadeset petoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske održanoj 19. juna 2018. godine, postavila je sledeće poslaničko pitanje:

 

“ Imate li podatak koliko korisnika, odnosno korisnica koristi materijalni dodatak od 405 maraka, a u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti?

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17) dajemo slijedeći

 

O D G O V O R

 

Uzimajući u obzir da je primjena Zakona o dječijoj zaštiti u nadležnosti JU Javni fond za dječiju zaštitu, Ministarstvo porodice, omladine i sporta uputilo je navedeno poslaničko pitanje imenovanim, te odgovor koji smo dobili prenosimo u cijelosti:

“ U vezi traženog odgovora obavještavamo vas da su, prema evidenciji JU Javni fond za dječiju zaštitu, pravo na materinski dodatak za prvih šest mjeseci 2018. godine, u skladu sa Zakonom o dječijoj zaštiti, ostvarile 2.122-je majke/porodilje, u iznosu od 405,00 KM“

S poštovanjem,

                                                                                                                                                    MINISTAR

 

                                                                                                                                                    Dr Jasmina Davidović

Dostavljeno:

 

1.            Generalni sekretarijat,

2.            a/a

 

Prilog:

-              1 (jedan) primjerak u latiničnoj i 2 (dva) u ćiriličnoj verziji

-              elektronska verzija – CD (WORD 2003)

 

 

 

 

 

19.06.2018

Ime poslanika:

Saziv: 
9