Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević Ministarstvu energetike i rudarstva i Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić - Jovičević, Klub poslanika SDS, postavila je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARTSVU ENERGETIKE I RUDARSTVA

MINISTARSTVU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRAĐEVINARSTVO I EKOLOGIJU

Pismo radnika Hidrogradnje Pale ste sasvim sigurno dobili. Nevezano i za sadržaj tog pisma s obzirom da oni govore  o problemu koji traje godinama,  mene interesuje da li ste i  koliko zaista upoznati sa problemima  ovih ljudi, tim prije što se među njima  nalazi veliki broj  demobilisanih boraca prve kategorije?

Stečajni upravnici dolaze – odlaze, kvazi  kupci dolaze –odlaze, rješenja nema.

Vama su se obratili, kao i meni, radnici Hidrogradnje Radne jedinice Pale. Problem je  isti i sa radnim jedinicama u Foči, u Gacku u Višegradu. Dakle, koliko znate  o ovom problemu i šta planirate kao rješenje?

ODGOVOR 1:

Broj: 05.01/011-354 -1/21

Datum: 02.12.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje

                                                                                                                     

Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS-a, postavila je na Devetnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 24. novembra 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Pismo radnika Hidrogradnje Pale ste sastvim sigurno dobili. Nevezano i za sadržaj tog pisma, s obzirom da oni govore o problemu koji traje godinama, mene interesuje da li ste i koliko zaista upoznati sa problemima ovih ljudi, tim prije što se među njima nalazi veliki broj demobilisanih boraca prve kategorije?

Stečajni upravnici dolaze-odlaze, kvazi kupci dolaze-odlaze, rješenja nema.

Vama su se obratili, kao i meni, radnici Hidrogradnje Radne jedinice Pale. Problem je isti i sa radnim jedinicama u Foči, u Gacku, u Višegradu. Dakle, koliko znate o ovom problemu i šta planirate kao rješenje?“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 66/20), dajemo sljedeći:

 

O D G O V O R

 

Nakon analize navoda iz pisma grupe radnika „Hidrogradnja“ Pale koje je upućeno  Ministarstvu energetike i rudarstva i Vašeg pitanja, obavještavamo Vas da je ovo ministarstvo izvršilo potrebne konsultacije sa relevantnim ministarstvima, prvenstveno Ministarstvom prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, te da na osnovu istih Ministarstvo energetike i rudarstva nema osnova za postupanje po ovom pitanju.

 

Dostavljeno:                                                                                                MINISTAR

  1. Naslovu,                                                                                            Petar Đokić
  2. a/a.

 

       
     
   

 

 

ODGOVOR 2:

Broj: 15.03-011-358/21

Datum, 01.12.2021.god.

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

               Narodni poslanik Sonja Karadžić-Jovičević, Klub poslanika SDS, postavila je na devetnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 24. i 25. novembra 2021. godine, Ministarstvu energetike i rudarstva i Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju sljedeće poslaničko pitanje:

               „Moje pitanje je upućeno ministru Đokiću. Pismo radnika Hidrogradnje Pale ste sasvim sigurno dobili. Nezavisno i za sadržaj tog pisma s obzirom da oni govore o problemu koji traje godinama mene interesuje da li ste i koliko zaista upoznati sa problemima ovih ljudi, tim prije što se među njima nalazi veliki broj demobilisanih boraca prve kategorije? Stečajni upravnici dolaze-odlaze, kvazi kupci dolaze-odlaze, rješenja nema. Vama su se obratili kao i meni radnici Hidrogradnje radna jedinica Pale. Problem je isti i sa radnim jedinicama u Foči, u Gacku u Višegradu. Dakle, koliko znate o ovom problemu i šta planirate kao rješenje? Hvala“.

               U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18), kao i članom 245. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dajemo sljedeći:

O D G O V O R

 

                Kako je to već navedeno u odgovoru ministra Petra Đokića datom na samoj sjednici Narodne skupštine, kad je postavljeno ovo poslaničko pitanje, Ministarstvu energetike i rudarstva stigla je predstavka građana, odnosno nekoliko radnika hotela „Panorama“ Pale koji je bio u vlasništvu GIK Hidrogradnja a.d. Pale –Istočno Sarajevo. U svom odgovoru ministar Đokić je  konstatovao da  preduzeće Hidrogradnja nije u nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva već je u nadležnosti Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, te da će se odgovor na poslaničko pitanje dostaviti u pisanoj formi.

               Cijeneći navode date u poslaničkom pitanju te navode ministra Đokića date na samoj sjednici Narodne skupštine, kao i navode radnika Hidrogradnje, odnosno pet potpisnika predstavke koju je ovo ministarstvo naknadno pribavilo, dajemo odgovor ovog ministarstva kako slijedi.   

               Hotel „Panorama“ na Palama bio je nekada vlasništvo GIK Hidrogradnja a.d. Pale, kao posebna organizaciona jedinica, ali je ovaj hotel preuzela Vlada Republike Srpske za potrebe Ministarstva prosvjete i kulture, zajedno sa zaposlenim radnicima u hotelu, prije izvršene neuspjele privatizacije,  a hotel je trebao biti korišten kao studentski dom na Palama.  Poslije je GIK Hidrogradnja a.d. Pale – Istočno Sarajevo, prodata firmi Integral inženjering iz Banja Luke međutim, nakon par godina od privatizacije Hidrogradnje, zbog poremećenih odnosa između zaposlenih radnika i novog vlasnika ugovor o privatizaciji je sporazumno raskinut. Nakon toga pokrenut je stečajni postupak Hidrogradnje koji i danas još traje. Znači, hotel Panorama nije ni bio u imovini Hidrogradnje kad je privatizovana, niti je bio u stečajnoj masi ovog stečajnog dužnika kad je otvoren stečajni postupak tako da ni radnici, potpisnici predstavke, nisu tad bili radnici Hidrogradnje, tako da nisu na spisku stečajnih povjerilaca GIK Hidrogradnja a.d. Pale –Istočno Sarajevo u stečaju.

               Ovo ministarstvo je redovno informisano o stečajnom postupku od strane Odbora povjerilaca GIK „Hidrogradnja“ a.d. u stečaju, a poslednja XXXII sjednica održana je dana 29.10.2021. godine sa detaljnim izvještajem o dosadašnjem toku ovog, jednog od rijetkih stečajnih postupaka, u kojem su se stečajni povjerioci do sada relativno dobro naplatili sa izvjesnom dodatnom naplatom od prodaje preostale imovine. U dosadašnjem stečajnom postupku radnici su namireni u višem isplatnom redu sa 740.000KM, a povjerioci opšteg isplatnog reda 40%, dok je u izlučnom postupku u korist IRB preneseno oko 5,6 miliona obveznica iračkog duga, nominalne vrijednosti 5,6 miliona američkih dolara. U toku je prodaja preostale imovine, a za poslovnu zgradu „Mali dom“ i pripadajuće zemljište sa Vladom RS odn. Ministarstvo finansija, je zaključen predugovor na iznos od 200.000KM.

               Znači,  kroz stečajni postupak GIK Hidrogradnja a.d. Pale – Istočno Sarajevo u stečaju kao stečajni povjerioci obuhvaćeni su svi radnici koji su na dan pokretanja stečajnog postupka bili prijavljeni kao radnici tog preduzeća ili su imali evidenirana potraživanja po osnovu radno-pravnog statusa, kao i druga lica koja su ostvarila status stečajnog povjerioca. Kroz stečajni postupak koji se vodi po posebnom zakonu obezbijeđena je zaštita i način ostvarivanja prava stečajnih povjerilaca, a ukoliko radnici hotela „Panorama“ iz objektivnih razloga nisu obuhvaćeni navedenim stečajnim postupkom,  njihova prava i potraživanja se moraju rješavati kroz rješavanje status hotela Panorama koji, prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, sada nije u funkciji, zapušten je i devastiran.

 

 

Prilog: - Jedan primjerak latiničan,                                                              

  - dva primjerka ćirilična;                                                                MINISTAR

                 -  CD (WORD 2003)                                                                                     

                                                                                                                                Srebrenka Golić

 

 

 

24.11.2021
Saziv: 
10