Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, Klub poslanika SDS-SRS RS postavila je na Trinaestoj sjednici održanoj 22. juna 2016. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Ovo je više podsjećanje  na moje pitanje sa prošle sjednice, a odnosi se na Ministarstvo zdravlja, dakle, ja još uvijek nisam dobila  detaljnu proceduru za upućivanje  pacijenata na PET sken. Meni u principu ne treba odgovor, dobila sam prošli put  od ministra Bogdanića, čak ni u pisanoj formi, meni  treba ono što mi je i obećano što je operativno, a to je  da vas zamolim da mi u  najkraćem mogućem roku  dostavite detaljnu proceduru  za upućivanje pacijenata na PET sken.

ODGOVOR:

Broj: 11/04-012-303/16

Datum: 21.07.2016. god.

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević  (SDS-SRS RS) postavila je na Trinaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske,  održanoj 22. i 23. juna 2016. god. sljedeće poslaničko pitanje:

„Ovo je više podsjećanje na moje pitanje sa prošle sjednice, a odnosi se na Ministarstvo zdralja, dakle ja još uvijek nisam dobila detaljnu proceduru za upućivanje pacijenata na PET sken. Meni u principu ne treba odgovor, dobila sam prošli put od ministra Bogdanića, čak ni u pisanoj formi, meni treba ono što mi je i obećano što je operativno, a to je da vas zamolim da mi u najkraćem mogućem roku dostavite detaljnu proceduru za upućivanje pacijenata na PET sken.“

ODGOVOR:

               Na osnovu informacije dostavljene od strane JZU UKC RS, prilikom upućivanja na  PET/CT pregled neophodno je da ordinirajući doktor medicine popuni dvije specijalističke uputnice (jednu za Konzilijum za PET/CT i drugu za sam pregled). Pored toga, doktor medicine koji upućuje pacijenta (obično je to doktor medicine specijalista onkologije/hematologije/pulmologije...) terba da popuni i obrazac „Zahtjev za PET/CT konzilijum“, koji se nalazi u prilogu ovog odgovora. Drugi dokument koji se takođe nalazi u prilogu ovog odgovora je „Upustvo za pacijente kojima je potrebno PET/CT snimanje“ i odnosi se na sve detalje zakazivanja termina za pregled, pripremu pacijenta i izvođenje same procedure. Oba obrasca se mogu naći i na web stranici JZU UKC RS u formi pdf dokumenta.

Nakon prijema kompletne medicinske dokumentacije o svakom pojedinačnom slučaju se izjašnjava Konzilijum za PET/CT, generalni direktor upućuje zahtjev Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, a zatim navedena institucija odobrava pojedinačne zahtjeve. Odobrenja se upućuje putem pošte u JZU UKC RS, Zavod za nuklearnu medicinu i bolesti štitne žlijezde kao i samim pacijentima. Po prijemu odobrenja pristupa se zakazivanju termina za izvođenje  PET/CT skena.

Na osnovu informacije dostavljene od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj u 2016. god. („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 56/16), odnosno od 19.07.2016. god. za upućivanje pacijenata na PET/CT scintigrafiju u JZU UKC RS neće biti potrebno izdavanje rješenja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.            

              

 

 Dostavljeno:                                                                                                                         M I N I S T A R

  1. Naslovu                                            
  2. a/a                                                                                                                  Dragan Bogdanić, dr med.             

 

 

 

 

 

 

 

 

22.06.2016
Saziv: 
9