Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, Klub poslanika SDS, postavila je na Jedanaestoj sjednici, održanoj 21. jula 2020. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Da li je u Republici Srpskoj rađena ijedna obdukcija preminulog,potvrđenog preminulog od kovida -19 i da li se radi na tome ili planira uzimanje plazme onih koji su preboljeli, dakle potvrđeno preboljeli kovid – 19, a za u prvo vrijeme bar naučne, israživačke i eventualne terapijske svrhe?

ODGOVOR:

Broj: 11/04-500-582/20

Datum: 31.07.2020. godine

REPUBLIKA SRPSKA

NARODNA SKUPŠTINA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje – Sonja Karadžić Jovičević, dostavlja se

Narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, Klub poslanika SDS, postavila je na 11. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 21.07.2020. godine sledeće poslaničko pitanje:

„Da li je u Republici Srpskoj rađena ijedna obdukcija preminulog, potvrđenog preminulog od COVID-19 i da li se radi na tome ili planira uzimanje plazme onih koji su preboljeli, dakle potvrđeno preboljeli COVID-19, a za prvo vrijeme bar naučne, istraživačke i eventualne terapijske svrhe?“

ODGOVOR

U skladu sa postavljenim poslaničkim pitanjem, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je u okviru svojih nadležnosti zatražilo odgovor na predmetno pitanje od Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Republike Srpske (u daljem tekstu: JZU UKC RS) i Javne zdravstvene ustanove Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod),  koji dostavljamo u nastavku:

U djelokrugu rada Zavod je obavljanje sudskomedicinskih obdukcija mrtvih tijela, smrtno stradalih koji su umrli naslinom smrću pod najrazličitijim okolnostima (zadesne smrti, samoubistva, ubistva) ili bilo kakvim smrtnim posljedicama nepoznatog uzroka, pod nerazjašnjenim okolnostima, koji se dovode u kategoriju tzv. „sumnjive smrti“. U Zavodu se obavljaju i obdukcije pacijenata koji su bolnički liječeni od bilo čega, u situacijama kada se postavi sumnja na moguće krivično djelo nesavjesnog liječenja pa se iz tog rzloga traži obavljanje sudskomedicinske obdukcije.

Od početka pandemije izazvane virusom COVID-19, u Zavodu se bez ikakvog zastoja ili problema, obavljaju sudskomedicinske obdukcije u punom kapacitetu i bez ikakvog izuzetka i pravosudne institucije u Republici Srpskoj ne trpe bilo kakve posljedice. U tom pogledu situacija u Republici Srpskoj drastično je različita od situacije u FBiH, jer u FBiH specijalisti sudske medicine odbijaju obavljanje obdukcija, pravdajući to „strahom od zaraze“ i „nepostojanjem adekvatnih uslova za obavljanje obdukcija“. Zbog toga su u Zavodu obavljane obdukcije i za potrebe tužilaštava iz FBiH.

U Zavodu postoje svi uslovi za nesmetano obavljanje obdukcija, bez obzira na to da li je neka smrtno stradala osoba pozitivna na COVID-19 ili nije. Napominjem da Zavod obdukuje mrtva tijela osoba koje su stradale nasilnom smrću, pri čemu „Kovid status“ tog mrtvog tijela uopšte nije bitan. Obavljaju se i obavljaće se sve obdukcije posmrtnih ostataka pozitivnih na prisustvo COVID-19.

Konkretno, Zavod je obavio obdukciju osobe pozitivne na COVID-19 iz Sarajeva, gdje je postojala sumnja na krivično djelo nesavjesnog liječenja. Postupajući tužilac Kantonalnog tužilašta u Sarajevu izdao je naredbu da se obavi obdkcija, ali je u FBiH od strane specijalista sudske mediine odbijeno obavljanje obdukcije. Mrtvo tijelo je zbog toga dva mjeseca bilo u frižideru, da bi nakon toga bilo proslijeđeno u Zavod da se obavi obdukcija. Dr Željko Karan je obavio obdukciju i histopatološku analizu, te sačinio svu neophodnu dokumentaciju i dostavio postupajućem tužiocu Kantonalnog tužilašta u Sarajevu. Prema tome, u Zavodu se nesmetano obavljaju obdukcije, a pandemija izazvana virusom COVID-19 nije razlog da se obdukcije ne obavljaju.

Kada su u pitanju kliničke obdukcije, odnosno obdukcije pacijenata koji su bolnički liječeni od infekcije izazvane vurusom COVID-19, pa su preminuli u bolnici od posljedica infekcije virusom COVID-19 ili od neke druge udružene bolesti, takve obdukcije su u nadležnosti Zavoda za patologiju JZU UKC RS odnosno Odjeljenja za patologiju bolnica.

JZU Univerzitetski klinički centar Rebulike Srpske je dana 31.07.2020. godine  dostavio Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite  Republike Srpske odgovor na poslaničko pitanje veza akt-01-10658-2/20 koji glasi :

„ U JZU Univerzitetski klinički centar Rebulike Srpske nisu rađene obdukcije potvrđenih preminulih od kovida-19“

S poštovanjem,

 

Dostavljeno:                                                                                                                  M I N I S T A R

1.            Naslovu,

2.            a/a.                                                                                                               Alen Šeranić, dr med.

 

 

21.07.2020
Saziv: 
10