Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu finansija

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Sedamnaestoj sjednici, održanoj 22. juna 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU FINANSIJA

Kako će biti tretirana preduzeća koja su recimo u prošoloj godini ostvarila određene pomoći i subvencije od strane Vlade s jedne strane, a s druge strane  Poreska uprava utvrdi da su ta ista preduzeća radila na crno da kažem u smislu  da su isplaćivala plate, kako će ona biti tretirana?

ODGOVOR:

Broj: 06.07/012-1278-1/21

Datum: 14.07.2021. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS,  postavila je na sedamnaestoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 22. juna 2021. godine, sljedeće poslaničko pitanje:

Kako će biti tretirana preduzeća  koja su recimo u prošloj godini ostvarila određene pomoći i subvencije od strane Vlade s jedne strane, a s druge strane Poreska uprava utvrdi da su ta ista preduzeća radila na crno da kažem u smislu da su isplaćivala plate, kako će ona biti tretirana?

U skladu sa članom 79. i članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR

Poštovani, odgovor koji smo dobili iz Poreske uprave Republike Srpske je sljedeći:

„Poreski obveznici kojima je mjerama Vlade Republike Srpske odobrena pomoć radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih kao posljedica pandemije virusa korona, a kod kojih se prilikom poreske kontrole utvrde određene nepravilnosti kao što je i isplaćivanje dijela plate u gotovom novcu, odnosno „na ruke“, biće tretirani u skladu sa propisima kojima je uređena poreska oblast.

               Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da je poreski obveznik isplaćivao dio plate u gotovini, a Poreska uprava RS dokaže takve nezakonite radnje, poreskom obvezniku će se obračunati i naložiti za plaćanje puni iznos poreza i doprinosa na lična primanja na iznos plate koji je stvarno bio isplaćivan. Takođe, protiv poreskog obveznika će se pokrenuti prekršajni ili krivični postupak u zavisnosti od visine utajenih poreza i doprinosa.“

 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                                                                            Zora Vidović

 

 

 

 

 

22.06.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10