Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Sedmoj sjednici održanoj 22. oktobra 2019. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU SAOBRAĆAJA I VEZA

 

Regionalni put Šekovići u dužini 13 kilometara preko Kaštelja  do linije razgraničenja  između Republike Srpske i Federacije prema Živinicama još  uvijek nije asfaltiran.

Ovo je pitanje od vitalnog  interesa za opštinu Šekovići imajući u vidu činjenicu  da  opština Šekovići spada u red  izrazito nerazvijenih opština  s jedne strane, s druge strane, da se bilježi veliki odliv stanovništva sa ovog područja.

Takođe, opština Šekovići, poznato je da je bogata turističkim kapacitetima koji, između ostalog i zbog ovog pitanja, nisu dovoljno iskorišteni. 60 do 70 stanivnika opštine Šekoviću su posredno ili neposredno vezani za izgradnju ovog puta na način: ili žive tu ili imaju njive i šume koje koriste.

Pitanje: da li je u planu izgradnja asfaltiranje ovog puta, ako jeste, kada?

Samo da dodam, rješenje ovog problema, odnosno asfaltiranja ove dionice, koja zaista nije dugačka, radi se samo o 13 km i opštinu Šekovići bi povezali sa Federacijom, sa Živinicama i dalje prema Federaciji i, na kraju krajeva, prema Republici Srpskoj, pa i šire prema Evropi.

Nije vezano samo za stanovnike opštine Šekovići, nego recimo i građani opštine Vlasenica, Milići, Han Pijesak bi asfaltiranjem ove dionice puta – njima bi, recimo, skraćen bio put prema Tuzuli za oko 30 km. Takođe, imam inforamciju koja je sasvim provjerena i gledam da se za održavanje ove dionice godišnje Putevi Republike Srpske izdvajaju oko 100 hiljada maraka, tako da je to faktično krpljenje puta i bacanje para.

 

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-2064/19

Datum: 11.11.2019. godine

 

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

 

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

 

Narodni poslanik Spomenka Stevanović na Sedmoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 22. oktobra 2019. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

 

„Regionalni put Šekovići u dužini 13 kilometara Šekovići preko Kaštelja do linije razgraničenja između Republike Srpske i Federacije prema Živinicama još uvijek nije asfaltiran.

Ovo je pitanje od vitalnog interesa za opštinu Šekovići imajući u vidu činjenicu da opština Šekovići spada u red izrazito nerazvijenih opština s jedne strane, s druge strane, da se bilježi veliki odliv stanovništva sa ovog područja.

Takođe, a s druge strane opština Šekovići, poznato je da je bogata turističkim kapacitetima koji, između ostalog i zbog ovog pitanja, nisu dovoljno iskorišteni. 60 do 70 stanovnika opštine Šekovići su posredno ili neposredno vezani za izgradnju ovog puta na način: ili žive tu ili imaju njive i šume koje koriste.

Pitanje: da li je u planu izgradnja asfaltiranje ovo puta, ako jeste, kada?

Samo da dodam, rješenje ovog problema, odnosno asfaltiranja ove dinoce, koja zaista nije dugačka, radi se samo o 13 km i opštinu Šekovići bi povezali sa Federacijom, sa Živinicama i dalje prema Federaciji i, na kraju krajeva, prema Republici Srpskoj, pa i šire prema Evropi.

Nije vezano samo za stanovnike opštine Šekovići, nego recimo i građani opštine Vlasenica, Milići, Han Pijesak bi asfaltiranjem ove dionice puta njima bi, recimo, skraćen bio put prema Tuzli za oko 30 km. Takođe, imam informaciju koja je sasvim provjerena i gledam da se, za održavanje ove dionice godišnje JP „Putevi republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka izdvajaju oko  100 hiljada maraka, tako da je to faktički krpljenje puta i bacanje para.“

 

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

 

ODGOVOR

 

Prema informaciji koja je dostavljena od strane Javnog preduzeća „Putevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka, obavještavamo vas da je Planom poslovanja za 2019. godinu planirana izrada projektne dokumentacije za „Rekonstrukciju regionanog puta R455a Šekovići-granica RS/FBiH (Kaštelj)“, nakon čega će se pristupiti pribavljanja građevinske dozvole, izbora izvođača radova, nadzora nad izvođenjem radova, a zatim i asfaltiranje pomenutog putnog pravca.

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                         Neđo Trninić

 

 

22.10.2019

Ime poslanika:

Saziv: 
10