Narodni poslanik Spomenka Stevanović Ministarstvu saobraćaja i veza

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Spomenka Stevanović, Klub poslanika DEMOS, postavila je na Šesnaestoj sjednici, održanoj 28. aprila 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA

Izgradnja brze ceste na potezu Bijeljina, Zvornik, Milići, Vlasenica, Han Pijeska, itd., do Trebinja je od izuzetne važnosti za istočni dio Republike Srpske.

Građani, privrednici su izuzetno zainteresovani za ovo pitanje i rješenje ovog pitanja bi svakako omogućilo lakši protok i roba i usluga i kao veća investiciona ulaganja i ukupan, na kraju krajeva, privredni razvoj istočnog dijela Republike Srpske, te moje pitanje glasi:

U kojoj fazi je realizacija ovog projekta i kad se može očekivati početak izgradnje?

ODGOVOR:

Broj: 13.03/011-1110/21

Datum: 17.05.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Spomenka Stevanović na Šesnaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj 28. aprila 2021. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Izgradnja brze ceste na potezu Bijeljina, Zvornik, Milići, Vlasenica, Han Pijesak, itd. do Trebinja je od izuzetne važnosti za istočni dio Republike Srpske.

Građani, privrednici su izuzetno zainteresovani za ovo pitanje i rješavanje ovog pitanja bi svakako omogućilo lakši protok i roba i usluga i kao veća investiciona ulaganja i ukupan, na kraju krajeva, privredni razvoj istočnog dijela Republike Srpkse, te moje pitanje glasi:

U kojoj fazi je realizacija ovog projekta i kad se može očekivati početak izgradnje?“

U skladu sa članom 80. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/11 i 34/17), dajemo sljedeći

ODGOVOR

Javno preduzeće „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. Banjaluka finansiralo je izradu Generalnog projekta za dionicu brzog puta Bijeljina-Zvornik-Milići-Han Pijesak-Sokolac, koja se planira na  koridoru sjever-jug u istočnom dijelu Republike Srpske.

Generalni projekat sa pratećom studijskom dokumentacijom završen je krajem 2020. godine, a istim je razmatrano više varijanti, i nakon multifunkcionalne analize svih opcija, odabrana varijanta je dužine oko 160 km.

Sljedeći korak je izrada idejnog projekta i provedbene planske dokumentacije, što će predstavljati osnov za odabir načina finansiranja i izgradnje. Takođe, u skorijem periodu se očekuje izrada idejnog projekta brzog puta, dijela dionice od Bijeljine do Zvornika (obilaznica oko Zvornika), koji će obuhvatiti svu dokumentaciju neophodnu za rješavanje imovinskih odnosa i dobijanje građevinske dozvole. S obzirom da se radi o dionici koja je veoma duga i na zahtjevnom terenu, njena izgradnja se planira fazno u skladu sa dinamikom obezbjeđivanja finansijskih sredstava.

 

Takođe, Prostornim planom Republike Srpske i Strategijom transporta Republike Srpske i Strategijom razvoja javnih puteva Republike Srpske planirana je izgradnja brzog puta Sarajevo-Vardište. Radi se o putnom pravcu koji se nalazi na Sveobuhvatnoj TNT mreži (Ruta 3) i od regionalnog je značaja.  

U periodu od 2017. godine do 2018. godine urađena je Preliminarna studija i preliminarni projekti sa pratećim studijama (Idejno rješenje za navedenu dionicu, Tehnička studija, saobraćajna studija, Multikriterijumska analiza, Prethodna studija opravdanosti, Preliminarna procjena uticaja na životnu sredinu, Plan upravljanja zaštite životne sredine, Preliminarna socio-ekonomska studija uticaja). Sredstva za izradu navedene dokumentacije obezbijedila je Evropska komisija iz IPA 2012.

Procijenjena dužina putnog pravca je oko 120 km dok su preliminarne procjene troškova izgradnje (bez eksproprijacije, PDV-a i interesa tokom izgradnje) oko 890 miliona eura.

Kroz IPA 2019 odobrena su sredstva za izradu projektne dokumentacije (Glavni projekat, Studija izvodljivosti, Procjena ekološkog i društvenog uticaja i druge relevantne studije) za izgradnju brzog puta na Ruti 3 Sarajevo-Vardište, a u skladu sa nalazima Preliminarne studije koja je završena u okviru IPA 2012.

Napominjemo da je Sporazumom između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brzog puta Sarajevo – Beograd – Sarajevo koji je potpisan 13.12.2019. godine definisana i izgradnja brzog puta Sarajevo-Vardiše i dalje izgradnja autoputa na teritoriji Republike Srbije.

 

 

S poštovanjem,                  

                                                                                                                                        M I N I S T A R

 

                                                                                                                                        Nedeljko Ćorić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10