Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu pravde

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS postavio je na Osamnaestoj sjednici održanoj 25. aprila 2017. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PRAVDE

               Republika Srpska, Pravobranilaštvo Republike Srspke sa sjedištem zamjenika u Doboju je 2010. godine, sačinilo sporazum o vansudskom poravnanju br UN-380/06, ugovorene strane su obostrano saglasne da se predmetna šteta riješi sporazumno u smislu odredbi zakona o ostvarivanju prava  na naknadu materijale i nematerijalne štete, nastale u periodu ratnih djestava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Pošto po ovom sporazumu uplate kasne, već dvije godine, moje pitanje: kada se može očekivati i rješenje uplate?

ODGOVOR:

Broj: 08.021/012-1167/17

Datum: 24.07.2017. godine

VLADA REPUBLIKE SRPSKE

GENERALNI SEKRETARIJAT

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS-SRS RS na osamnaestoj sjednici Narodne skupštine Rešpublike Srpske, održanoj 25. aprila 2017. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

„Republika Srpska, Pravobranilaštvo Republike Srpske sa sjedištem zamjenika u Doboju je 2010. godine, sačinilo sporazum o vansudskom poravnanju broj UN-380/06, ugovorne strane su obostrano saglasne da se predmetna šteta riješi sporazumno u smislu odredbi Zakona o ostvarivanju prava na naknadu materijalne i nematerijalne štete, nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Pošto po ovom sporazumu uplate kasne, već dvije godine, moje pitanje: kada se može očekivati i rješenje uplate?“

U skladu sa članom 82. Poslovnika Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/09) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Renjpublike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 31/11 i 34/17) dajemo sljedeći

ODGOVOR:

Ministarstvo pravde Republike Srpske utvrdilo je na osnovu podataka dostavljenih od strane Ministarstva finansija Republike Srpske, u čijoj nadležnosti je isplata novčanih sredstava po sporazumima o vansudskim poravnanjima, da je vansudsko poravnanje broj UN-380/06 od 29.03.2010. godine, zaključeno između Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedišta zamjenika u Doboju i Petrović Nede, Ministarstvu finansija Republike Srpske dostavljeno od strane Pravobranilaštva Republike Srpske, dana 06.05.2010. godine. Poravnanje je evidentirano u bazi podataka Ministarstva finansija Republike Srpske, pod rednim brojem 12.152, kao unutrašnji dug - nematerijalna ratna šteta.

Predmetno poravnanje nije pripremljeno za emisiju obveznica tj. nije realizovano.

Ministarstvo finansija Republike Srpske dokumentaciju obrađuje i priprema za emisiju obveznica, po redoslijedu zaprimanja iste, a trenutno se obrađuje dokumentacija koju je Ministarstvo Finansija Republike Srpske zaprimilo u aprilu 2015. godine, što znači da ova stranka nije dostavila potrebnu dokumentaciju za emisiju obveznica do marta 2015. godine.

Imajući u vidu da se dokumetacija vezana za vansudska poravnanja ne protokoliše zbog obimnosti iste, Ministarstvo finansija Republike Srpske nije bilo u mogućnosti provjeriti da li je stranka dostavila dokumentaciju u periodu od marta 2015. godine do danas. Od datuma dostavljanja dokumentacije Ministarstvu finansija Republike Srpske zavisi kada će predmet biti obrađen i pripremljen za emisiju obveznica.

Naredna emisija obveznica je planirana za februar 2018. godine, a od obimnosti pristigle dokumentacije zavisi do kog datuma će se stići sa obradom iste.

Ukoliko stranka nije dostavila potrebnu dokumentaciju, u periodu koji još nije obrađen, neophodno je da dostavi sljedeće:

  • fotokopiju vansudskog poravnanja,
  • Fotokopiju lične karte,
  • fotokopiju kartice tekućeg računa otvorenog kod jedne od banaka čije je sjedište na teritoriji BiH),
  • lične podatke (ime oca, adresa i kontakt telefon).

Obveznice se emituju u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/12, 28/13, 59/13 i 44/14) pod sljedećim uslovima:

  • rok dospijeća: 13 godina od dana emisije,
  • grejs period za isplatu glavnice: tri godine, uračunat u rok otplate i
  • kamatna stopa: fiksna, 1,5% godišnje, računa se na ostatak glavnice.

Sve informacije o ratnoj šteti stranka može pronaći i na sajtu Ministarstva finansija Republike Srpske, dobiti na brojeve telefona 051/339-126, 339-127 i 339-129. Takođe, stranke mogu doći u Ministarstvo finansija Republike Srpske i lično da se informišu, u slučaju da imaju neke nejasnoće, i to utorkom i srijedom od 12 do 14 časova. 

S poštovanjem,

                                                                                                                                                        M I N I S T A R

              Anton Kasipović

 

 

 

 

25.04.2017

Ime poslanika:

Saziv: 
9