Narodni poslanik Stevo Joksimović Ministarstvu prosvjete i kulture

Verzija za štampanjePDF верзија

PITANJE:

Narodni poslanik Stevo Joksimović, Klub poslanika SDS, postavio je na Devetnaestoj sjednici, održanoj 24. novembra 2021. godine

POSLANIČKO PITANJE

MINISTARSTVU PROSVJETE I KULTURE

 

Da li Ministarstvo prosvjete ima u planu izgradnju i rekonstrukciju područnih osnovnih škola  na teritoriji opštine Modriča?

Ovo me interesuje zbog izuzetno lošeg katastrofalnog stanja objekata područnih  osnovnih škola u Vranjaku i Dugom polju.

 

ODGOVOR:

Broj: 07.04/011-357/21

Datum: 06.12.2021. godine

NARODNA SKUPŠTINA

REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Narodni poslanik Stevo Joksimović, na nastavku 19. redovne sjednice Narodne Skupštine Republike Srpske, održanom 24. i 25. novembra 2021. godine, postavio je sljedeće poslaničko pitanje:

       „ Da li Ministarstvo prosvjete ima u planu izgradnju i rekonstrukciju područnih osnovnih škola na teritoriji opštine Modriča ?

       Ovo me interesuje zbog izuzetno lošeg katastrofalnog stanja objekata područnih osnovnih škola u Vranjaku i Dugom Polju.“

U skladu sa članom 80. Poslovnika o radu Vlade Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 123/18) kao i članom 264. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 66/20) dajemo sljedeći

O D G O V O R

Ministarstvo prosvjete i kulture je dana 15.10.2021. godine zaprimilo dopis od Opštine Modriča kojim traže, da se obezbijede sredstva za novu devetorazrednu školu u Dugom Polju.

Nakon razmatranja zahtjeva, Ministarstvo je uputilo odgovor Opštini Modriča i Osnovnoj školi „Sveti Sava“ Modriča, da je potrebno da Ministarstvu dostave detaljan predmjer i predračun radova sa ukupnim iznosom potrebnih finansijskih sredstava za izgradnju novog školskog objekta, kako bi se zahtjev mogao razmotriti, te u skladu sa budžetskim sredstvima koja će biti na raspolaganju u narednom periodu donijeti odluku o eventualnom odobravanju zahtjeva. Napominjemo da Ministarstvo prosvjete i kulture još uvijek nije dobilo tražene podatke.

 

Ministarstvo prosvjete i kulture je dana 08.12.2021. godine zaprimilo dopis od JU OŠ „Sveti Sava“  sa informacijom o Područnom odjeljenju Dugo Polje, bez relevantne dokumentacije.

 

Nakon što dobijemo traženu dokumentaciju od Opštine Modriča ili škole,  bićemo u mogućnosti razmatrati zahtjev u skladu  sa raspoloživim sredstvima za navedene namjene.

 

Ministarstvo kontinuirano, u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu, ulaže u sanaciju i rekonstrukciju objekata škola kako bi se unaprijedio kvalitet vaspitno – obrazovnog rada. Nastojimo da svim učenicima omogućimo adekvatne uslove školovanja.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                               MINISTAR

 

                                                                                                      dr Natalija Trivić

 

Dostavljeno:

1. Naslovu;

2. U arhivu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2021

Ime poslanika:

Saziv: 
10